Radar

Mer solenergi i Jemen – risk för grundvattnet

Kvinnor reparerar solpaneler i Jemen.

Under kriget i Jemen har användning av solpaneler ökat. På bara några år har solenergi blivit landets mest använda energikälla. Men den ökade användningen riskerar att minska tillgången på grundvatten, varnar forskare. 

Jemenitiska kvinnor har skapat internationella rubriker när de satt upp solpaneler för att få el i sina samhällen under kriget.

Jemen har länge varit ett av Mellanösterns mest energifattiga länder. Sedan kriget startade har mycket av landets elinfrastruktur och kraftförsörjning förstörts. Endast en tiondel av befolkningen får el från det offentliga elnätet.

Invånarna ersatte först elen med dieseldrivna generatorer. Men när diesel blev svårt att få tag på och dieselpriserna sköt i höjden vände sig många jemeniter till solenergi.

– Det var nödvändighet som fick landet att använda solpaneler. Allt annat blev omöjligt på grund av prishöjningarna och att det inte fanns någon diesel i landet, säger Dawud Ansari, forskare på institutet Energy Access and Development Program, EADP.

Dawud Ansari
Dawud Ansari. Foto: EADP

I landets södra delar, som formellt lyder under den internationellt erkända regeringen, finns det statliga elnätet helt eller delvis kvar. Men i resten av landet förlitar sig befolkningen nästan uteslutande på solenergi.

Nyinstallerade solceller kan ses på vart och vartannat hustak i huvudstaden Sanaa. 2012 användes solenergi i ett fåtal hushåll. Nu är det landets mest använda energikälla. Tre fjärdedelar av befolkningen i städerna och hälften av befolkningen på landsbygden använder sig av solenergi, enligt EADP.

Men utmaningarna är många. Hushållen köper ofta solpanelerna i lokala elektronikaffärer, kvaliteten varierar och många vet inte hur de ska installera eller underhålla dem. Möjligheterna till service är ofta långt borta och det finns ingen reglering av solenergimarknaden.

– Dyra paneler som folk köpt kan bli mer eller mindre oanvändbara efter ett år eller två, säger Dawud Ansari. Det får människor att bli desillusionerade och tappa tron på teknologin.

Ökad kunskap om solenergi i Jemen

FN-organet UNDP har utbildat tekniker runtom i landet i ett försök att öka kunskapen. Mohammed Sallam som arbetat med solenergi i Jemen sedan 2015 säger att jemeniterna lärt sig mycket om solenergi sedan kriget startade.
 
– Efter det nationella elnätets kollaps vände sig jemeniterna till marknaden och köpte solpaneler och batterier. På den tiden hade många problem med produkter som slutade fungera. Sedan dess har jemeniterna lärt sig mycket om solenergi. Du kan gå på gatan och fråga, de vet vilka produkter som är bra och inte.

Kvinnor mäter energi i ett av UNDP:s solenergiprojekt för att förbättra tillgången till energi i Jemen och ge kvinnor möjligheter till försörjning
Kvinnor mäter energi i ett av UNDP:s solenergiprojekt för att förbättra tillgången till energi i Jemen och ge kvinnor möjligheter till försörjning. Foto: UNDP

För motsvarande omkring 4000 kronor kan jemenitiska familjer köpa ett solpanelsystem som ger tillräckligt med el för att tända lampor och ladda mobiltelefoner. Det finns byar i Jemen som aldrig tidigare haft elektricitet som nu har det. Sjukhus och kliniker drivs med hjälp av solenergi.

Flera projekt har fått stöd

Kostnaden för att införskaffa solpaneler är jämförelsevis hög och mycket av utrustningen har subventionerats av internationella organisationer. UNDP har tillsammans med Sustainable Development Foundation, SDF, finansierad av EU och Sida, stött flera projekt där kvinnor och unga driver solkraftverk. De har fått ekonomisk och teknisk träning och finansiellt stöd för att starta och driva solkraftverk.

– Kvinnor på landsbygden var ofta inte tillåtna att delta i ekonomisk aktivitet. Vad som hänt på grund av krisen är att kvinnor accepterats som entreprenörer. Vi ser inte bara på solenergi som ett sätt att generera energi utan också ett sätt att hjälpa människor att minska sin sårbarhet och bli självförsörjande i den här krisen, säger Arvind Kumar, som leder FN-organet UNDP:s solenergiprogram i Jemen.

Arvind Kumar
Arvind Kumar. Foto: UNDP

UNDP och dess partners har installerat 400 solenergisystem på platser som sjukhus och skolor.

– Energisektorn omges av många myter, till exempel att du måste vara elektrisk ingenjör för att kunna ha solenergi, men den myten lyckades vi bryta, säger Arvind Kumar. När vi närmade oss kvinnor och unga sa vi att solenergi är enkelt att sköta. Det är få saker de behöver veta, hur de rengör solpanelerna, hur de drar sladdar, övervakar batterierna och deras livstid och kopplar energin till hushållen.

Mer solenergi medför även risker

Men den ökade användningen av solenergi riskerar att påverka en annan resurs, tillgången till vatten, varnar forskare.

På grund av de höga bränslepriserna och svårigheterna att få tag på bränsle på grund av kriget har solenergi också börjat användas inom jordbruket för att driva vattenpumpar. Innan kriget förlitade de sig på elnätet och dieselgeneratorer för att pumpa upp vatten.

Conflict and Environment Observatory i Storbritannien övervakar hur konflikten påverkar miljön. Organisationen har mätt grundvattennivåer med hjälp av satellitbilder. Samtidigt som de såg solpanelerna breda ut sig sjönk grundvattennivåerna i Jemen till sin lägsta nivå sedan 2002. Forskarna misstänker att den ökade användningen av solenergi är en av de bidragande orsakerna.

– Det kan bli ett riktigt stort problem om det är ännu fler solpaneler och grundvattennivåerna fortsätter att minska, säger miljöforskaren Eoghan Darbyshire. Om det inte finns vatten på vissa håll kan det leda till ytterligare konflikt. Även om det kan tyckas vara en mindre fråga under kriget har det potential att bli viktigt givet hur stor vattenbristen är i Jemen och hur många som är beroende av vatten för sitt levebröd.

Solenergi till vattenpumpar

Jemen är ett av de länder i världen med störst brist på vatten. Nästan tre fjärdedelar av befolkningen är beroende av jordbruk. Under kriget har många bönder börjat använda solenergidrivna pumpar för att bevattna sina grödor.

När invånarna använde dieseldrivna pumpar kunde inte köras så länge eftersom bränsle är dyrt och svårt att få tag på. Soldrivna vattenpumpar har gjort det möjligt för fler att pumpa upp vatten och under längre tid. Under konflikten när det blivit svårt att importera varor har jordbruk blivit än viktigare, och det finns ingen kontroll över hur mycket vatten som pumpas upp.

Användning av solenergi har ökat i Jemen, men det är brist på personal som kan underhålla batterier
Användning av solenergi har ökat i Jemen, men det är brist på personal som kan underhålla batterier. UNDP driver projekt där de ger teknisk utbildning till kvinnor. Foto: UNDP

Jordbrukare försöker maximera det de betalat för att installera solenergisystemen. Antingen genom att bevattna ett större område eller genom att sälja vatten till andra jordbrukare, och de har även börjat ta upp mer vatten efter att de fått solceller, enligt en studie från den jemenitiska tankesmedjan Sanaa Center.

Bönder sparar dessutom sina gamla bränsledrivna pumpar, vänder sig till den svarta marknaden för att få tag på fossila bränslen, och använder dem parallellt med de som drivs av solenergi.

– Det är en utmaning för det sista vi vill säga är att sluta använda solpaneler. En lätt sak att betona är mer effektiva bevattningstekniker för jordbruk. Alla måste arbeta mot en lösning som försäkrar hållbara grundvattenreserver och jordbruk, samtidigt som vi också vill ha alla fördelar med solenergi, säger Eoghan Darbyshire.

Eoghan Darbyshire, miljöforskare
Eoghan Darbyshire, miljöforskare. Foto: Ceobs 

Det finns ingen reglering för hur mycket vatten som pumpas upp. UNDP har slutat att ge stöd till borrning av nya brunnar och istället börjat avsalta saltvatten, berättar Arvind Kumar.

– Vi insåg att de använder solenergi, men också fossila bränslen, så det blir en överexploatering, säger han.

Mohammed Sallam som bor i Aden i södra Jemen har sett hur solenergin förändrat landet och ser potential för att utveckla andra förnyelsebara energikällor.

– Tillgång till elektricitet handlar inte bara om ljus, säger han. Det handlar om levnadsförhållanden, om att skaffa sig en inkomst, om att kunna gå till skolan. Som ett resultat av kriget har de flesta tillämpat den här energieffektiviteten. Jag hoppas att det kommer att fortsätta när konflikten tar slut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV