Radar

Anti-våldsarbete på skolor i Göteborg

Göteborg ska börja arbeta med en våldsförebyggande metod för att göra skolor tryggare.

En motion om att förebygga våld i skolorna från de rödgrönrosa partierna i Göteborg har klubbats igenom i Kommunfullmäktige. Genom den beprövade metoden Mentors in Violence Prevention, MVP, vill man skapa tryggare skolmiljöer.

Enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har andelen som uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö ökat markant sedan 2015, både bland tjejer och killar. Den senaste skolundersökningen som BRÅ gjorde 2019 visar också att den vanligaste platsen för elever att utsättas för brott är i skolmiljö, något som de rödgrönrosa partierna i Göteborg vill förebygga genom metoden Mentors in Violence Prevention, MVP.

Nu har grundskolenämnden i Göteborg fått i uppdrag att genomföra pilotverksamhet med den feministiska våldsförebyggande metoden, en metod som står på tre ben: våld, genus och åskådaransatsen. Forskaren Jackson Katz utvecklade MVP år 1993 och nästa år ska Göteborg testa den.

– I Sverige har den tidigare införts på skolor i bland annat Borås och Uppsala, metoden har sedan utvärderats av Stockholms Universitet och Skolverket och fått väldigt goda resultat, säger Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt Initiativ som även jobbar som högstadielärare.

Kortsiktiga effekter

MVP är den enda utvärderade metoden för våldsprevention i skolan och femtio kommuner i Sverige använder sig redan av den. I en rapport från Skolverket står det:

”Forskarna konstaterar att det är relativt små rapporterade förändringar i elevernas kunskap, attityder och beteenden som dokumenteras, men att programmet i de deltagande skolorna har bidragit till att förändra elevernas kunskap och attityder så att osäkerheten kring våldsbeteenden minskar och att fler beteenden betraktas som våld. Vidare till att eleverna på dessa skolor i högre utsträckning uppmärksammar sitt eget och andras våldsbeteende”.

I praktiken går metoden till på så vis att skolpersonal, bland annat lärare, kuratorer och fritidspedagoger går en utbildning för att kunna undervisa elever i MVP. Eleverna har MVP-lektioner ungefär varannan vecka under en termin, det berättar Elin Karlberg, Ungdomsutvecklare på Eskilstuna kommun, där man har tre skolor som är igång med MVP.

Elin Karlberg berättar att man efter genomgången MVP-kurs sett positiva skillnader i skolmiljön och att man framförallt sett kortsiktiga positiva effekter.

– Vi har en klass som, enligt skolan, var den klass som hade mest kränkningsanmälningar och efter en genomgången MVP-kurs så var det noll kränkningsanmälningar, säger hon.

MVP är en femårig satsning i Eskilstuna kommun och därefter ska man utvärdera effekterna.

Teysir Subhi partiledare för Feministiskt Initiativ och högstadielärare säger att det är viktigt att se hur otrygghet i skolan hänger ihop med det offentliga våldet
Teysir Subhi partiledare för Feministiskt Initiativ och högstadielärare säger att det är viktigt att se hur otrygghet i skolan hänger ihop med det offentliga våldet. Foto: Emma Franzén

Den stora bilden

Teysir Subhi menar att det handlar om att se den stora bilden: hur otrygghet i skolan hänger ihop med det offentliga våldet.

– När vi pratar om att arbeta förebyggande så är det viktigt att vi politiker kommer med konkreta åtgärder och MVP är en sådan, säger Subhi och berättar att det varit en av de största frågorna som Feministiskt Intiativ drivit i Göteborg.

Enligt en färsk rapport från Skolinspektionen ökar otryggheten i skolorna. Subhi menar att rapporten säger en hel del om att det har blivit ett råare klimat för barn och ungdomar, både på skolor och i samhället i stort.

– Elever har rätt till en trygg miljö, säger hon.

Pilotprojektet sätts igång nästa år och kommer i första hand vända sig till grundskola och högstadie. Exakt vilka skolor som kommer vara med i pilotprojektet är ännu oklart, men enligt Subhi visar tidigare utvärderingar att MVP har bäst effekt i utsatta områden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV