Radar

Fler söker fertilitetsbehandling

Allt fler barn i Danmark och Sverige föds efter fertilitetsbehandling.

Var tionde barn som föddes i Danmark 2019 blev till efter en fertilitetsbehandling. Även i Sverige ökar antalet kvinnor som får diagnosen infertilitet.

Enligt Danske Regioner är infertilitet i åldern 25 till 45 vanligare i landet än astma och 2019 var vart tionde barn resultatet av fertilitetsbehandling, skriver TT. Även i Sverige ökar antalet kvinnor med diagnosen infertilitet. Det berättar Kenny Rodriguez-Wallberg, som är Professor och överläkare i Reproduktionsmedicin på Karolinska Institutet.

I Sverige är proportionen av barn som föds efter fertilitetsbehandling lägre än i Danmark, men likt statistiken i Danmark vänder sig allt fler till vården för fertilitetsbehandling. Enligt Kenny Rodriguez-Wallberg, kan det bero på att det finns ett utökat antal kliniker, både privata och offentliga, som erbjuder fertilitetsbehandlingar.

Kenny Rodriguez-Wallberg menar att en del av anledningen till att behovet av fertilitetsbehandling ökar är hur vi lever i det moderna samhället
Kenny Rodriguez-Wallberg menar att en del av anledningen till att behovet av fertilitetsbehandling ökar är hur vi lever i det moderna samhället. Foto: Anders Norderman

– Tekniken har utvecklats och nya behandlingar har tillkommit, vilket gör att fler patienter kan söka hjälp inom vården, säger Kenny Rodriguez-Wallberg och fortsätter:

– Förutom det påverkas fertiliteten framförallt hos kvinnor i samband med ålder och i vårt samhälle finns det många saker som kvinnor vill göra innan de börjar bilda familj, vilket gör att en del kvinnor blir äldre och kommer behöva hjälp med behandling för att kunna bli gravida.

Ökad tillgång till information

Kenny Rodriguez-Wallberg påpekar också att det finns ökad tillgång till information kring assisterad befruktning, vilket också kan påverka att fler söker vård och diagnostiseras med infertilitet.

Från intresseorganisationen Dansk Fertilitetsselskab menar man att det behövs åtgärder från politiskt håll, som exempelvis att göra det mer attraktivt att gå på föräldraledighet under sin utbildning, rapporterar TT. Sådana åtgärder tror inte Kenny Rodriguez-Wallberg är nödvändiga, men hon menar att människor bör vara medvetna om att fertiliteten minskar från 35-årsåldern och även att riskerna för graviditetskomplikationer ökar vid högre ålder.

– Man ska inte vara så hård mot kvinnor som väntar längre med att skaffa barn, det är vårt moderna samhälle, man kanske istället kan utöka möjligheten att få fertilitetsbehandling upp till 42 eller lite senare, säger Kenny Rodriguez-Wallberg.

Rodriguez-Wallberg tycker att gränsen på 40 år för offentligt finansierad fertilitetsbehandling i Sverige är ganska tuff. I Danmark är gränsen 41 år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV