Radar

”De bryter mot djurskyddslagen – men vi fälls för brott”

Den ideella organisationen Total insyn utförde en aktion på en grisgård utanför Kristianstad.

Sju djurrättsaktivister åtalades efter att ha utfört en aktion på en grisgård utanför Kristianstad 2019. I dag föll domen.
– Inte rätt att vi fälls för olaga intrång, säger Linda Lindström, ordförande i organisationen Total Insyn.

Den 20 november 2019 utförde djurrättsaktivister en aktion på en grisgård utanför Kristianstad. Aktionen var en del av kampanjen Total insyn och i dag kom den fällande domen, en dom som aktivisterna hade väntat sig berättar Natalie Art, en av de sju dömda.

– Det blev 30 dagsböter för alla, det känns okej, säger hon.

19 djurrättsaktivister utförde aktionen under dagtid, en del aktivister tog sig in till grisarna medan resterande höll en manifestation utanför. Syftet med att gå in till grisarna var att filma grisarnas levnadsförhållanden. Organisationen Total insyn menar att Sveriges bönder och djurhållare inte följer djurskyddslagarna.

Bryter mot djurskyddslagen

I paragraf två i djurskyddslagen står det att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras naturliga beteende, samt en miljö där beteendestörningar förebyggs. Men i djurrättsaktivisternas dokumentation syns grisar med blödande sår, som biter i galler och som ligger på betonggolv bland avföring.

– Det är fruktansvärt, säger Linda Lindström.

Aktionen sändes live i sociala medier fram tills polisen kom efter 40 minuter och aktionen avbröts.

– Vi tycker att allmänheten har rätt att ta del av vad som händer bakom stängda dörrar, för att själva kunna bestämma om de vill vara en del av det här lidandet. Det är inte rätt att vi fälls för olaga intrång. De bryter mot djurskyddslagen, men vi fälls för brott, säger Linda Lindström.

Total insyn kräver kameraövervakning på djurgårdar och slakterier
Total insyn kräver kameraövervakning på djurgårdar och slakterier. Foto: Total insyn

Önskar kameraövervakning

– Vi skulle till exempel vilja ha kameraövervakning på gårdar och slakterier, säger Linda Lindström.

Utöver kameraövervakning ser organisationen politiskt arbete som en väg framåt. Tillsammans med politiker vill de sätta en grund för total insyn i den svenska djurindustrin, berättar Linda Lindström.

Länstyrelsen i Skåne ser positivt på videoövervakning på slakterier, det berättar Henriette Bonde Nordström, enhetschef på Djurskyddsenheten i Skåne.

– Vi har haft en pågående debatt om videoövervakning som man har i flera europeiska länder och det ställer vi oss positiva till, det är mycket möjligt att det kommer bli så i Sverige när det gäller slakterier, det är positivt men det är inte vår sak att besluta om det, säger hon.

En resursfråga

Länsstyrelsen har ett nationellt mål att besöka 10 procent av de registrerade livsmedelsproducerande djurgårdarna i länet varje år, men i Skåne klarar man inte av att uppfylla målet berättar Henriette Bonde Nordström.

– Det är en resursfråga som gör att vi inte klarar av det uppdraget, vi kämpar för att hinna ut och fördela resurserna rätt, säger hon.

Enligt Henriette Bonde Nordström finns det 7000 livsproducerande gårdar i Skåne, utöver det får Djurskyddsenheten in ungefär 2000 anmälningar som ska hanteras, samt uppföljande kontroller. Totalt är det 17 årsarbetskrafter som ska göra de årliga inspektionerna.

– Vi hinner ut till tre till fyra procent av gårdarna, i den bästa av världar hade vi velat komma ut till mer än 10 procent av dem varje år, säger Henriette Bonde Nordström.

Vad tycker ni om djurrättsaktivisternas aktion? 

– Vi finns till för att vara den objektiva statliga kontrollen av djurskyddet, det är aldrig försvarbart att gå in någonstans där man inte har tillträde, det är ingenting som vi står bakom, säger Henriette Bonde Nordström som tycker att det är bättre att anmäla om man ser att djur far illa.

– Snarare anmäla än att bryta mot lagstiftningen själv, säger hon.

Eftersom länstyrelsen inte hinner granska gårdarna och se till att allting sker enligt djurskyddslagen tycker Linda Lindström att det är fel att döma djurrättsaktivisterna.

– Vi tycker inte vi att vi ska fällas för olaga intrång, utan vi tycker att vi har rätt att se vad som händer bakom stängda dörrar, säger Linda Lindström.

<strong>Fakta om Total insyn</strong>

Kampanjen ‘Total insyn’ blev en ideell organisation vid årskiftet, organisationen har drygt hundra medlemmar och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV