Radar

Svenskt jättebistånd till skolor

Tätt i skolraderna under en biologilektion i skolan Msaranga nära Moshi i en bild från 2010.

Sverige ger 760 miljoner kronor i bistånd till Tanzanias skolväsende under en femårsperiod, uppger biståndsmyndigheten Sida. Pengarna ska bland annat gå till skolmaterial och att anställa lärare.

Satsningen är en förlängning på ett tidigare stöd i samband med att skolan i det östafrikanska landet blev avgiftsfri för sex år sedan. Satsningen på utbildning har gjort att många fler barn går i skolan, och att flickor fortsätter längre.

I vissa områden har dock framför allt pojkar hoppat av, i vissa områden så många som sex av tio.

”Det nya stödet kommer att rikta in sig både på de platser där många hoppat av, men också samtidigt stärka det nationella systemet. Stödet ger förutsättningar för att jobba med dessa utmaningar så att både pojkar och flickor ska kunna stanna kvar i skolan”, säger Sidas Afrikachef Ulf Källstig i ett pressmeddelande.

Pengarna kommer att betalas ut först om och när Tanzania kan visa upp att man nått resultat inom de områden som man kommit överens med Sida om. Det är första gången den typen av program används inom utbildningssektorn i världen, enligt myndigheten.

”Det är först när man visat upp konkreta resultat på det vi kommit överens om som stöden betalas ut, vilket ger regeringen incitament att uppnå viktiga förbättringar”, säger Källstig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV