Radar

Inget prövningstillstånd till Cementa

Cementa får inte prövningstillstånd för fortsatt brytning i kalkbrottet i Slite på Gotland.

Under onsdagen lät Högsta domstolen meddela att de inte ger prövningstillstånd i målet om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Cementa i Slite på Gotland. Regeringens föreslagna ändring av miljöbalken kan ändå möjliggöra fortsatt brytning under en period.

Cementas konsekvensanalys av en fortsatt kalkbrytning i Slite i ytterligare 20 år underkändes av Mark- och miljööverdomstolen i början av juli. I början av augusti meddelade regeringen att man vill ge Cementa en förlängning av nuvarande tillstånd för ytterligare åtta månaders brytning av kalksten på Gotland. Nu meddelar Högsta domstolen att inget nytt prövningstillstånd ges för den ansökan som underkändes av Mark- och miljööverdomstolen.

Beskedet från Högsta domstolen glädjer de engagerade i Urbergsgruppen File Hajdar som arbetar för att skogen och grundvattnet på norra Gotland ska bevaras.

– Det är en preliminär och förhoppningsfull seger för grundvattnet och för kommande generationer, säger Karin Mårtensson och tillägger:

– Men man ska inte tro att någonting är klart utan Cementa försöker nog hålla fabriken igång så länge de har tillräckligt mycket förtjänst från den.

Frågan kan aktualiseras

Jonas Ebbesson, som är professor i miljörätt säger till Sveriges Television att en fortsatt förlängning av det befintliga tillståndet efter åtta månader skulle bryta mot EU:s lagstiftning om miljöbedömningar, grundvatten och naturskydd. Den 31 oktober går Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite ut. Frågan kan ändå aktualiseras igen.

– Företaget kan gå in med en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen och det blir ett nytt mål med ny prövning, ny huvudförhandling. I den processen kan regeringen komma att besluta att lyfta upp frågan, säger Jonas Ebbesson, till SVT.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.