Radar

Inget prövningstillstånd till Cementa

Cementa får inte prövningstillstånd för fortsatt brytning i kalkbrottet i Slite på Gotland.

Under onsdagen lät Högsta domstolen meddela att de inte ger prövningstillstånd i målet om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Cementa i Slite på Gotland. Regeringens föreslagna ändring av miljöbalken kan ändå möjliggöra fortsatt brytning under en period.

Cementas konsekvensanalys av en fortsatt kalkbrytning i Slite i ytterligare 20 år underkändes av Mark- och miljööverdomstolen i början av juli. I början av augusti meddelade regeringen att man vill ge Cementa en förlängning av nuvarande tillstånd för ytterligare åtta månaders brytning av kalksten på Gotland. Nu meddelar Högsta domstolen att inget nytt prövningstillstånd ges för den ansökan som underkändes av Mark- och miljööverdomstolen.

Beskedet från Högsta domstolen glädjer de engagerade i Urbergsgruppen File Hajdar som arbetar för att skogen och grundvattnet på norra Gotland ska bevaras.

– Det är en preliminär och förhoppningsfull seger för grundvattnet och för kommande generationer, säger Karin Mårtensson och tillägger:

– Men man ska inte tro att någonting är klart utan Cementa försöker nog hålla fabriken igång så länge de har tillräckligt mycket förtjänst från den.

Frågan kan aktualiseras

Jonas Ebbesson, som är professor i miljörätt säger till Sveriges Television att en fortsatt förlängning av det befintliga tillståndet efter åtta månader skulle bryta mot EU:s lagstiftning om miljöbedömningar, grundvatten och naturskydd. Den 31 oktober går Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite ut. Frågan kan ändå aktualiseras igen.

– Företaget kan gå in med en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen och det blir ett nytt mål med ny prövning, ny huvudförhandling. I den processen kan regeringen komma att besluta att lyfta upp frågan, säger Jonas Ebbesson, till SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV