Radar

Trollhättan testar integration i skolor

Elever från två skolor i Trollhättan har blivit omplacerade inför höstens skolstart.

Vart tredje barn i Trollhättans kommun har utländsk bakgrund, men vissa skolor har inga elever med utländsk bakgrund alls. Därför testar kommunen att minska segregationen i ett skolprojekt, som följs av forskare.

Oktober 2020 fattades beslutet att stänga två skolor där närmare 100 procent av eleverna hade utländsk bakgrund. Dessa elever har omplacerats på fem olika skolor, där andelen elever med utländsk bakgrund varit låg.

På uppdrag av Trollhättans Stad följer forskarna, Ylva Svensson och Karin Flensner från Högskolan Väst, kommunens förändringsarbete för att motverka segregation och öka likvärdighet genom skolstängningar.

Ylva Svensson är docent i barn och ungdomspsykologi, hon forskar om ungas identitetsutveckling främst kopplat till etniskt identitet.

– Känslan av tillhörighet hänger ihop med den kontexten man är i, därför blir skolan en viktig aspekt, säger Ylva Svensson.

Ylva Svensson, docent i barn och ungdomspsykologi, en av forskarna som ska följa integrationsprojektet i Trollhättan
Ylva Svensson, docent i barn och ungdomspsykologi, en av forskarna som ska följa integrationsprojektet i Trollhättan. Foto: Privat

Karin Flensner, är docent I utbildningsvetenskap, hon forskar om frågor som berör mångfald och har tidigare erfarenhet från forskning i skolsammanhang.

– Det vi ska göra under hösten och kommande två år är att fortsätta följa eleverna, vi kommer bland annat göra klassrumsobservationer, säger Karin Flensner.

Karin Flensner, docent I utbildningsvetenskap, en av forskarna som ska följa integrationsprojektet i Trollhättan
Karin Flensner, docent I utbildningsvetenskap, en av forskarna som ska följa integrationsprojektet i Trollhättan. Foto: Privat

Ylva Svensson och Karin Flensner har följt elever och skolpersonal sedan beslutet om att stänga ner skolorna fattades. Med hjälp av bland annat enkäter och intervjuer har man undersökt hur skolpersonal och elever upplever integrationsinsatsen, både på skolorna som har stängts och på skolorna som ska ta emot de nya eleverna.

Vad tror ni kommer att hända?

Vi måste vänta och se, man gör det här för att minska segregationen och för att alla barn ska ha likvärdiga förutsättningar oavsett vart man kommer ifrån, förhoppningen är att det kommer bli så men vi kan inte säga något alls i förhand, säger Karin Flensner.

– Det är en väldigt lång process, vårt fokus ligger på upplevelserna av integrationssatsningen, hur upplever eleverna det här? Är det bra för dem? Hur elever och skolperson upplever satsningen är något som vi redan till hösten kommer kunna se, säger Ylva Svensson.

Ylva Svensson och Karin Flenser ska följa elever och skolpersonal under två år.

– Vårt forskningsprojekt är två år till, sedan hoppas vi kunna fortsätta ännu längre så att man kan se effekterna mer över tid, säger Ylva Svensson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV