Radar

Anrika träd fälls – så kompenserar staden

Ett historiskt arbete pågår i Norrköpings kommun.

Norrköping stadskärna har sedan 1800-talet varit inramat av lindalléer, som sedan långt tillbaka är byggnadsminnesförklarade och skyddade som biotoper. Ändå har nu 162 av träden sågats ner i en av alléerna; Östra promenaden.

Sågningen är en del av en omfattande restaurering som enligt både Norrköpings kommun och Naturskyddsföreningen är nödvändig och som planlagts under många år.

Några av träden längs Östra promenaden är upp till 150 år gamla, men efter flera grävningar, asfalteringar och annat arbete under årens lopp mår de inte så bra, det berättar Mia Agvald Jägborn, kommunekolog på Norrköpings kommun. Under en inventering av stadens promenader visade det sig att Östra promenaden hade lägst naturvärden av de tre promenaderna.

Ledningarna som går under promenaden har skadat lindarnas rötter, något som ska undvikas i framtiden genom att lägga om alla ledningar inför planteringen av de yngre lindarna
Ledningarna som går under promenaden har skadat lindarnas rötter, något som ska undvikas i framtiden genom att lägga om alla ledningar inför planteringen av de yngre lindarna. Foto: Karoline Montero Araya

– Det fanns i stort sett inga fladdermöss alls i någon av promenaderna på grund av belysningen, och träden i Östra promenaden var ännu inte tillräckligt ihåliga eller skadade för att ge en god livsmiljö åt insekter, säger Mia Agvald Jägborn.

Naturskyddsföreningen är positivt inställda till avverkningen av de hundraåriga lindarna, berättar Cecilia Ambjörn, vice ordförande i Naturskyddsföreningens styrelse i Norrköping.

– Kommunen har varit oerhört medveten om den biologiska mångfalden i arbetet med avverkningen av lindar längs Östra promenaden, säger Cecilia Ambjörn som tror att den biologiska mångfalden längs promenaden kommer gynnas av avverkningen och kompensationsinsatserna.

– Vi tycker det är jättebra och det är så väl genomtänkt, man ger de nya träden mycket bättre jord, den biologiska mångfalden och luftmiljön längs Östra promenaden kommer bli bättre och man gynnar fotgängare och cyklister, säger Cecilia Ambjörn.

Cecilia Ambjörn, vice ordförande på Naturskyddsföreningen i Norrköping, berättar att föreningen ser positivt på kompensationsinsatserna som kommunen gör
Cecilia Ambjörn, vice ordförande på Naturskyddsföreningen i Norrköping, berättar att föreningen ser positivt på kompensationsinsatserna som kommunen gör. Foto: privat

Under den gångna veckan har totalt 162 lindar sågats ner, den tidigare lummiga promenaden står nu som ett kalhygge mitt i stan. Kommunen kompenserar förlusten av de gamla lindarna med faunadepåer, mulmholkar och 190 unga lindar som ska planteras längs promenaden.

– För 18 år sedan tog man sticklingar från promenadträden som man har låtit stå i plantskola, nu börjar de bli så stora att de snart inte går att flytta, säger Mia Agvald Jägborn.

Under 3-4 dagar har hela 162 lindar sågats ner, berättar Mia Agvald Jägborn, kommunekolog
Under 3-4 dagar har hela 162 lindar sågats ner, berättar Mia Agvald Jägborn, kommunekolog. Foto: Karoline Montero Araya

I kompensationsplanen som Mia Agvald Jägborn varit med och framställt ingår det att ta tillvara på virket från lindarna. En hel del av virket kommer gå till faunadepåer och man kommer att använda överblivna stockar för att rama in lekplatser, göra motorsågskonst och placera ut i friluftsområden.

En hel del av virket kommer gå till faunadepåer som kommer placeras på olika ställen i och utanför stadskärnan, berättar Mia Agvald Jägborn, kommunekolog
En hel del av virket kommer gå till faunadepåer som kommer placeras på olika ställen i och utanför stadskärnan, berättar Mia Agvald Jägborn, kommunekolog. Foto: Karoline Montero Araya

– En del av stockarna ska flisas för att läggas kring de nya lindarna, säger Mia Agvald Jägborn.
Arbetet på Östra promenaden kommer pågå under två års tid och resultera i en promenad med mer karaktär av ett grönt parkstråk. Det ska bli ett körfält för bil istället för två, man ska separera gång och cykelväg och fler sittplatser och planteringar ska tillkomma, berättar Mia Agvald Jägborn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV