Radar

Turistverksamhet i Muonio sameby: ”De ska inte ta en pinne till”

Kalhygge efter kalhygge brer ut sig i Muonio sameby.

Turistnäringen i Muonio sameby stödjer kraven om att statens skogsbolag Sveaskog omedelbart upphör med avverkning av skog i området: “De ska inte ta en pinne till” säger Lasse Malmström. 

– Fransmännen som kommer som turister tittar på ett kalhygge och säger: Chernobyl? De tror att det varit en naturkatastrof, säger Lasse Malmström, han är lokalbo och bedriver turistverksamheten Rajamaa i Muonio sameby sedan 37 år tillbaka.

– Att gå ut från turistnäringen och tala om skogsmissbruket är som att kacka i eget bo, men det räcker inte att knyta näven i byxan, vi måste också aktivt lyfta frågan, säger Lasse Malmström.

Lasse Malmström vittnar om sönderplöjda stigar, upprivna leder och kalhyggen som når ända fram till folks hus.

– Så länge det var ett kalhygge här och ett kalhygge där, då gick det att lida igenom det, men som det är nu på framförallt statens mark, du kan inte ens gå en dagsvandring längre, allt är kalhugget och sönderplöjt, säger Lasse Malmström.

Inte ett enda arbetstillfälle

Lasse Malmström är också kritisk till att skogsnäringen, till skillnad från turistnäringen, inte sysselsätter människor i området.

– När det ska avverkas kör det traktorförare från södra Finland eller Estland. Skogsnäringen ger inte ett enda arbetstillfälle och har ingen påverkan på landsbygdspolitiken, säger Lasse Malmström.

Turistnäringen drabbas negativt av skogsavverkningen, men Lasse Malmström är noga med att understryka att det primära för honom är miljöfrågan och landsbygdsbefolkningens livsmiljö. Han berättar att hans företag Rajamaa är aktiva i skogsdebatten av främst tre anledningar. Den första och enligt honom minsta delen i debatten är frågan om den egna turistverksamheten, den andra anledningen är den rent miljömässiga, globalt och nationellt.

– Den tredje anledningen är vår livsmiljö, vi har valt att bo i glesbygden av en anledning, inte är det karriär, arbetsmarknad eller offentlig service som lockar, det är för att vi vill bo i skogen och den här miljön försvinner, snart bor vi i ett enda stort kalhygge, säger Lasse Malmström.

Vad ställer ni för krav till Sveaskog? 

–De ska inte ta en pinne till, det måste bli slut med kalavverkningar och man måste återgå till ett miljövänligt skogsbruk och inte plöja sönder marken, säger Lasse Malmström.