Radar

Rasism vanligaste orsaken när barn mobbas

Mer än var sjätte elev som svarade på enkäten på högstadiet har upplevt trakasserier på grund av sin etnicitet.

Problemen med mobbning i skolan har ökat på senare år och den största enskilda orsaken som barn själva uppger till trakasserier och olika sorters våld, är etnicitet och rasism, enligt en ny rapport från organisationen Friends.

På mellanstadiet var det mer än var femte av de tillfrågade eleverna som uppgav att de trakasserats på grund av sin etnicitet. På högstadiet var det lite mer än var sjätte elev som svarade likadant. Maja Frankel, generalsekreterare på stiftelsen Friends som står bakom undersökningen, skriver att det krävs krafttag från hela samhället för att få slut på rasism bland barn och unga. 

– På Friends ser vi allt för ofta att lärare och vuxna förvånas över elevers berättelser och erfarenheter av något som drabbar så många varje dag. Men det börjar med att var och en erkänner rasismen och skaffar den kunskap som behövs för att prata om och agera kring det, säger hon i ett pressmeddelande.

Friends hänvisar i rapporten också till forskning som visar att mobbning har ett starkt samband till ohälsa och att det också får långsiktiga konsekvenser för de barn som utsätts, och även för de barn som utsätter andra för mobbning.

Friends kartlägger varje år tryggheten i skolor runt om i Sverige. Inför den här rapporten svarade nästan 21 000 barn på enkäten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV