Radar

Rasism vanligaste orsaken när barn mobbas

Mer än var sjätte elev som svarade på enkäten på högstadiet har upplevt trakasserier på grund av sin etnicitet.

Problemen med mobbning i skolan har ökat på senare år och den största enskilda orsaken som barn själva uppger till trakasserier och olika sorters våld, är etnicitet och rasism, enligt en ny rapport från organisationen Friends.

På mellanstadiet var det mer än var femte av de tillfrågade eleverna som uppgav att de trakasserats på grund av sin etnicitet. På högstadiet var det lite mer än var sjätte elev som svarade likadant. Maja Frankel, generalsekreterare på stiftelsen Friends som står bakom undersökningen, skriver att det krävs krafttag från hela samhället för att få slut på rasism bland barn och unga. 

– På Friends ser vi allt för ofta att lärare och vuxna förvånas över elevers berättelser och erfarenheter av något som drabbar så många varje dag. Men det börjar med att var och en erkänner rasismen och skaffar den kunskap som behövs för att prata om och agera kring det, säger hon i ett pressmeddelande.

Friends hänvisar i rapporten också till forskning som visar att mobbning har ett starkt samband till ohälsa och att det också får långsiktiga konsekvenser för de barn som utsätts, och även för de barn som utsätter andra för mobbning.

Friends kartlägger varje år tryggheten i skolor runt om i Sverige. Inför den här rapporten svarade nästan 21 000 barn på enkäten.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.