Radar

Svårt hitta tömningsstationer för båttoalett

Segelbåtar i Stockholms skärgård.

Sedan 2015 är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toaletten i havet. Men en tredjedel av tömningsstationerna är ur funktion, enligt Svenska Båtunionen.

Bristen på fungerande tömningsstationer gör att många båtägare pumpar ut toatanken i havet i stället. Problemen finns i Stockholms skärgård, på Västkusten, i Göta kanal och på flera andra ställen, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Det är en stor frustration bland båtägare, säger Peter Karlsson på intresseorganisationen Svenska Båtunionen till SvD.

Hamnarna ansvarar för att bygga och upprätthålla tömningsstationerna. I skärgården finns dessutom kommunala stationer. Transportstyrelsen som ansvarar för tillsynen har dock svårt att hinna med, med bara en tjänst reserverad för arbetet.

En liten ljusning finns när EU:s direktiv om mottagande av avfall blir svensk lag, vilket ställer högre krav på hamnarna, enligt Transportstyrelsen.

Förbudet mot att tömma båttoaletten i havet kom till för att minska utsläppen av fosfor och kväve som bidrar till övergödning, samt undvika sjukdomsalstrande bakterier i vattnet.