Radar

Så har minoritetsgrupper i Kanada drabbats av pandemin

I Kanada har lokalsamhällets sociala kapital spelat en viktig roll för minoritetsgrupper under pandemin.

I en ny studie som publicerades i i Canadian Medical Association Journal (CMAJ) har man undersökt hur covid-19 drabbat minoritetsgrupper i Kanada.

Studien har samlat 773 berättelser från minoritetsgrupper som vittnat om effekterna av covid-19, samt vilka instanser de vänt sig till för att mildra de negativa effekterna av pandemin.

I undersökningen framgår det att covid-19 gjort det mer tidskrävande och resurskrävande för människor att försörja sina familjer, skriver EurekAlert.

Många berättelser vittnar om ökad ekonomisk osäkerhet vad gäller att köpa livsmedel och kostnader som rör boendet. Andra faktorer som intensifierat de negativa effekterna av covid-19 är bland annat osäkra anställningar, låg engelsk läskunnighet och brist på tillgång till sjukskrivning.

I studien framgår det att minoritetsgrupper vänt sig till ideella organisationer i deras närområde för stöd och vägledning under pandemin. Något som författarna bakom studien menar är en viktig slutsats då det kan komma att påverka den roll ideella organisationer i lokalområden kan spela i framtiden.

“Lokalsamhällets sociala kapital har spelat en viktig roll för minoritetsgrupper under covid-19. Våra resultat kan stödja politik och åtgärder som kan minska negativa effekter samt stödja samhällets motståndskraft” skriver författarna bakom studien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV