Radar

IPCC: Krävs snabba och omfattande åtgärder för klimatet

Extremväder som översvämningar och torka kommer bli vanligare när den globala temperaturen ökar.

Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som släpptes igår fick stort genomslag i medier över hela världen. IPCC skriver bland annat att de klimatförändringar som orsakas av mänskligheten redan har fått globala konsekvenser och att detta kommer till uttryck i extrema klimat och väderhändelser som torka, värmeböljor, skyfall och tropiska cykloner. De skriver att detta sambandet har blivit tydligare under de senaste åren.

– Vi har nu en mycket tydligare bild av klimatet i det förflutna, i nutid och framtid, vilket är avgörande för att vi ska förstå vart vi är på väg, vad som kan göras, och hur vi kan förbereda oss, säger Valérie Masson-Delmotte, vice ordförande i IPCC:s Arbetsgrupp I, i ett pressmeddelande.

Mer extremväder

Rapporten visar att om vi inte gör kraftiga och omedelbara minskningar i utsläppen av växthusgaser  så kommer en global uppvärmning bli större än de 1,5-2 grader som har satts som globala mål. Med dagens takt kommer 1,5 graders uppvärmning troligtvis nås inom 20 år.

En sådan ökning skulle ge ytterligare extremväder av den typ som vi nu ser i världen, som ökande värmeböljor, men även effekter på andra väderfenomen som ökande regnmängder i vissa regioner medan det blir större torka i andra. Vid 2 graders global uppvärmning kommer extremvädret allt oftare nå nivåer som är mer än vad exempelvis jordbruket eller människors hälsa tål.

– Att stabilisera klimatet kommer att kräva kraftiga, snabba och ihållande minskningar av klimatgasutsläpp, och att nå netto-noll-utsläpp av koldioxid. Att begränsa andra växthusgaser och luftföroreningar, särskilt metan, kan ha fördelar för både hälsa och klimat, säger Panmao Zhai, en annan av ledamöterna i IPCC:s Arbetsgrupp I.

I den här sjätte klimatrapporten har IPCC också i större utsträckning gått in på hur klimatförändringarna slår på regional nivå och de har även utvecklat ett interaktivt webbverktyg som är öppet för alla att utforska.

Om IPCC deras arbete

IPCC:s rapporter är sammanfattningar av den senaste forskningen och sammanställs med hjälp av tusentals forskare och experter som arbetar med detta ideellt från hela världen. Rapporterna sammanställs och utvärderas i flera steg för att säkerställa att de är objektiva och transparenta. Rapporten som kommer nu är den sjätte av detta slaget som IPCC släpper, ”Sixth Assessment Report” (AR6) och de släpps i tre steg, i tre delrapporter. Arbetet med de här nya rapporterna påbörjades 2015.
IPCC består av tre olika arbetsgrupper, där Arbetsgrupp I tittar på den naturvetenskapliga grunden för klimatförändringarna, Arbetsgrupp II tittar på effekter av klimatförändringarna, på vilka sätt ekosystem och samhällen är sårbara för detta och hur vi kan anpassa oss, medan Arbetsgrupp III tittar på hur vi kan förhindra klimatförändringar. De olika arbetsgrupperna släpper varsin rapport under en period av ungefär ett år, och senast detta skedde var 2013-2014. De tre rapporterna läggs sedan ihop i en sammanfattande rapport (The synthesis rapport). 
Den senaste rapporten från Arbetsgrupp I har skrivits av 234 författare från 66 olika länder. Den innehåller över 14 000 citerade referenser från olika vetenskapliga studier och sedan har över 78 000 kommentarer getts från experter och myndigheter på de olika utkasten och den slutliga versionen. 
IPCC släpper också mindre specialrapporter mellan de större utvärderande rapporterna.

Källa: IPCC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV