Radar

Lokalpolitiker vill byta cement mot förnybar energi i Slite

Lokalpolitikern Wolgang Brunner (MP) vill se en satsning på exempelvis solenergi, vindkraft och biokol i Slite istället för cement.

En nedläggning av Cementa i Slite behöver inte vara negativt för samhällsutvecklingen, varken på Gotland eller i Sverige i stort, menar lokalpolitikern Wolgang Brunner (MP) som sitter i regionfullmäktige på Gotland, rapporterar tidningen Hela Gotland.

Wolgang Brunner pekar på att det finns moderna cementfabriker i flera av Sveriges grannländer i Europa och att transporterna därifrån inte skulle bli mycket längre än från Slite till fastlandet, exempelvis från Tallinn. Dessutom hänvisar han till en rapport från EU-kommissionen som visar på att efterfrågan på cement faktiskt har sjunkit.

– Betydelsen av Slitefabriken överdrivs och en nedläggning skulle istället öppna möjligheter för andra jobb, säger han till Hela Gotland.

Han påpekar att det idag finns stor teknisk kompetens i regionen och att det lokala näringslivet och universitetet kan bjudas in för att istället utveckla ett centrum för förnybar energi i Slite.

– Det här är inte sista gången som vi kommer att slå i en planetär gräns för resursutnyttjande. Vi måste kunna hantera sådana här situationer när de uppstår, fortsätter han.

Några som motsätter sig Wolfgang Brunners perspektiv är Gotlands riksdagsledamöter Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C). De menar att Sverige behöver en cementfabrik inom landets gränser.

– Med en helhetssyn på miljön vore det sämre att importera från Algeriet eller Turkiet, säger Lars Thomsson, till Hela Gotland.