Radar

Intresset för ängarnas mångfald växer

Får att få till den unika floran och faunan behöver ängen slås varje år.

Det är slåttertid och Naturskyddsföreningen anordnar slåtterdagar över hela landet. Igår hölls det exempelvis slåtter i Allingsås och Stefan Bydén, som är lokalt engagerad, har tydligt sett att intresset för slåtter växer. På lördag, på Ängens dag, är det extra fokus på den unika och stora biologiska mångfalden som ängsmarkerna innehåller.

Från Jokkmokk i norr till Lund i söder arrangeras slåtteraktiviteter under månaden. Allmänheten bjuds in att delta, lära sig använda lie, eller bara fika och visa sitt stöd.

I Allingsås anordnades igår slåtter på Vrån av den lokala Naturskyddsföreningen och Stefan Bydén som varit engagerad i detta sedan slutet av 90-talet är en av eldsjälarna bakom. 

– Vi gör det för att hålla den biologiska mångfalden igång och det är ängs- och betesmarkerna som är de mest hotade biotoperna i landet. Det är där det finns flest hotade arter. Vi vill göra vår del för att hålla landskapet öppet, det är grunddrivkraften, säger han.

– Sedan ska man inte sticka under stol med att det finns en social bit i det också, och vi har arrangerat det så att det blir en slåtterträff med fika. Det är mycket roligare att slå när man är flera, fortsätter han.

På lördag är det dessutom Ängens dag, som alltid infaller den första helgen i augusti, då Naturskyddsföreningen särskilt uppmärksammar ängens betydelse för den biologiska mångfalden. Föreningen uppger att det totalt finns runt hundra ängar runt om i Sverige som sköts ideellt varje år av föreningens medlemmar. 

Växande intesse

Stefan Bydén har tydligt sett att intresset för slåtter växer:

– Ja det är trevligt för det kommer mycket nytt folk. Mycket ungdomar som dyker upp som funnit ett intresse i detta.

– Det är bra att det kommer nya som kan ta över när en annan blir äldre, fortsätter han.

Just att slå ängen varje år och ta bort det slagna materialet är viktigt för att skapa en artrik äng, eftersom de speciella växter som förknippas med ängsmark trivs där det är näringsfattigt. Naturskyddsföreningen skriver att de också har sett att intresset för att anlägga nya ängsmarker ökar både hos privatpersoner och kommuner.

I dag försvinner ängarna snabbt som en följd av det moderna jordbruket och det innebär att mer än 800 arter av djur och växter hotas av utrotning i olika grad (rödlistade).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV