Radar

FN: Barnen lider ett år efter explosionen

En flicka kramar om sin farmor, som bär på porträtt av en son som omkom i hamnexplosionen i augusti i fjol.

Var tredje libanesisk familj har barn som fortfarande är traumatiserade efter den förödande explosionen. Ett år efter katastrofen som skakade Libanon är såren ännu inte läkta.

Över 200 människor dog och flera tusen skadades i explosionen i Beiruts hamn den 4 augusti 2020. Nu visar en rapport från FN:s barnfond Unicef att många fortfarande bär på svåra trauman efter tragedin – både barn och vuxna.

Bland vuxna upplever närmare hälften av de tillfrågade i rapporten fortfarande psykisk ohälsa efter explosionen. En tredjedel av de tillfrågade familjerna med barn under 18 år uppger att minst ett barn i hushållet uppvisar traumasymtom.

”Ett år efter de tragiska händelserna är barns liv fortsatt svårt drabbade”, säger Yukie Mokuo, Unicefs representant i Libanon.
Under året som gått sedan explosionen har Libanon dessutom plågats av pandemin och en nattsvart ekonomisk kris, som lett till skenande inflation, hot om statsbankrutt, stigande arbetslöshet och brist på mat och vatten.

Nästan alla familjer som bad om ekonomiskt stöd under efterdyningarna av explosionen är fortsatt i behov av bistånd, enligt Unicef.

”Barns liv är i fara när den eskalerande krisen lämnar de flesta familjer ur stånd att ha råd till de mest grundläggande behoven”, säger Mokuo.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV