Radar

Bilåkandet minskade kraftigt under 2020

Bilkörandet  minskade i genomsnitt med 45 mil per person i Sverige mellan 2019 och 2020.

Under de senaste åren har bilåkandet minskat i Sverige, men under pandemin märktes en extra stor skillnad sett både till landet som helhet och på kommun- och länsnivå.

Sedan 2010-talet har antalet mil som varje svensk kör varierat mellan ungefär 650-670 mil per år. Under pandemin skedde det dock en ordentligt dipp i kurvan och för riket i genomsnitt minskade antalet mil per person från 651 mil under 2019 till 605 mil under 2020. Det visar nyligen uppdaterad statistik från länsstyrelsens samarbetsorgan RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet).

Som jämförelse minskade bilkörningen mellan 2018 och 2019 med 19 mil per person sett till riket i genomsnitt.

Antalet körda mil per person minskade under pandemin i alla Sveriges kommuner utom två (Lessebo och Gagnef). Störst var minskningen i Sorsele, Solna och Munkfors som alla hade en minskning med över 110 mil per person. Men även mellan 2018 och 2019 minskade generellt antalet körda mil per person i de flesta av landets kommuner, förutom i tolv stycken där antalet mil ökade eller var samma som föregående år, även om minskningen var mindre än under pandemin.

Länsvis var minskningen i bilkörande störst (59 mil) i Värmlands och Norrbottens län under pandemin, medan den var minst i Stockholms län (36 mil).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV