Radar

Resursförbrukningen tillbaka på före-pandemin-nivåer

Världen missade möjligheten att ställa om ekonomin med pandemins många stödpaket, utan stöttade istället de stora utsläpparna av klimatgaser.

Earth overshoot day inträffade den 29 juli. Det innebär att den tillfälligt lägre belastningen på Jordens ekosystem, som följde på nedstängningarna under pandemins början, har återgått till samma nivåer som tidigare.

Earth overshoot day, eller den ekologiska skuldens dag, är det symboliska datum varje år då de resurser, som jordens ekosystem kan återskapa på ett år, tar slut. Detta hänger nära ihop med begreppet ekologiskt fotavtryck, och ju större den samlade mänsklighetens ekologiska fotavtryck blir på planeten, desto tidigare infaller Earth overshoot day. I år inföll den 29 juli.

Organisationen som står bakom konceptet, Global footprint network, betonar dock att vi nu har 100 dagar fulla av möjligheter att byta riktning, fram till klimatmötet i Glasgow i november.

Förra året inföll dagen betydligt senare på grund av pandemin, som en följd av de många nedstängningarna av samhällen och industrier. Dagen inföll då 22 augusti, på nivå med resursförbrukningen 2005–2006. Men i år är resursförbrukningen tillbaka till samma nivå som tidigare.

– Vi missade möjligheterna när stödpaket riktades till större klimatförorenare som flyg- och köttindustrier, utan några krav på en grön omställning, säger Stephanie Feldman, på den USA-baserade miljöorganisationen Center for biological diversity, till tidningen DW.

Rocio A. Diaz-Chaves biträdande chef på SEI Africa i Nairobi, Kenya säger också till DW att tiden efter pandemin kan innebära en öppning för länder i Afrika och Syd- och Mellanamerika att testa andra vägar än de traditionellt industrialiserade länderna tagit.

– Ett exempel skulle vara att minska det Globala Syds beroende av importerade gödsel- och bekämpningsmedel baserade på fossila bränslen. För att byta det mot lokalt producerade biogödsel. Det skulle bidra på flera sätt till människors hälsa och till miljön, säger hon.

Sveriges egen Overshoot day inföll redan den 6 april. Räknat till ekologiskt fotavtryck, kräver varje svensk en global genomsnittlig yta på 6,1 hektar, medan det ekologiskt hållbara avtrycket per person globalt är 1,7 hektar.