Radar

Forskare: Covid-vaccin i näsan kan vara bättre

Vaccin via näsan ger bättre skydd i de övre luftvägarna, och lika bra skydd för lungorna jämfört med en injektion, enligt en ny forskningsstudie.

Att ge vaccin mot Covid-19 med hjälp av nässpray ger lika bra skydd mot sjukdom i lungorna, men dessutom bättre skydd i de övre luftvägarna, jämfört med när vaccinet ges med en spruta i muskeln. Det visar en ny studie i Science translational medicine.

Forskarna påpekar att för de flesta människor som smittas av SARS-CoV-2 så resulterar det i milda besvär i de övre luftvägarna. Detta hindrar dock inte viruset från att spridas vidare från slemhinnorna i munnen och näsan – och smitta andra.

De hänvisar också till andra studier som visar att även när ett ”vanligt” vaccin har visat goda resultat i att förhindra sjukdom vid smitta och förhindra smittspridning från de nedre luftvägarna, så har det fortfarande funnits tecken på att det kunnat förekomma smittspridning från de övre luftvägarna. Detta är dock inte helt klarlagt.

Ytterligare forskning från förra året visar dock att vaccinering via en injektion i en muskel huvudsakligen ger en systemreaktion från immunförsvaret, och inte så mycket i slemhinnorna. För att få en sådan reaktion behöver vaccinet alltså ges lokalt i de övre luftvägarna, där viruset vanligtvis kommer in i kroppen, och det skyddar då också bättre mot att personen sprider viruset vidare.

Vaccinet som användes i testen är redan ett godkänt vaccin och gav positiva resultat när det gavs via näsan på två olika grupper av försöksdjur. Det gav i två av försöken större mängd antikroppar hos dessa djur än hos dem som fått vaccinet via injektion. Det gav även i ett tredje försök en god respons från immunsystemet i stort. Det skyddade mot lunginflammation och gav dessutom ett mycket bättre skydd av de övre luftvägarna.

Det gör att forskarna rekommenderar fortsatta studier för att se om nässpray kan vara ett alternativ för framtida covid-vaccinering.

Om vaccin som nässpray

>Vaccin som nässpray används idag exempelvis för barn och ungdomar mot influensa i Finland. 
>Forskare i Finland håller också på att utveckla ett covid-vaccin som tas via näsan med goda resultat.
>En fördel med vaccin som nässpray är att det kan förvaras i kylskåp till skillnad mot de övriga covid-vaccin som nu utvecklats och kräver mycket låga frystemperaturer i olika grad, vilket försvårar distribution och förvaring.
Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Svenska Yle, CDC, Läkartidningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV