Radar

Dålig mobiltäckning vid släckning av brand

Det har varit problem med den interna kommunikationen under släckningsarbetet av skogsbranden utanför Ånge.

Den dåliga täckningen i mobilnätet har försvårat släckningsarbetet vid skogsbranden utanför Ånge i Medelpad. ”När man inte kan prata med varandra blir det inte enklare direkt”, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten i Västernorrland.

Eftersom det varit problem med kommunikationen på platsen har räddningstjänsten använt sig av Molos, som står för mobilt lednings- och sambandssystem och som bemannas med folk från Frivilliga radioorganisationen.

– De sköter kommunikationen åt oss och med dem har det fungerat mycket bättre, säger Henrik Cedergren till TT.

– Det är konstigt att den (kommunikationen) inte har fungerat eftersom det finns en mast bara ett hundratal meter från ledningsplatsen.

Masten ska kunna hantera all mobilkommunikation och det interna kommunikationssystemet Rakel, enligt Cedergren. Vad som gick fel i det här fallet är oklart.

TT: Försvårade det släckningsarbetet?

Från början var det så klart så. När man inte kan prata med varandra blir det inte enklare direkt.

"Olyckligt"

Det är MSB som ska se till att kommunikationsverktyget Rakel finns och fungerar för blåljusverksamhet. Enligt John Philipson, enhetschef för Rakelverksamheten på myndigheten, har de tidigare inte fått in liknande larm.

– Det är så klart frustrerande när man står där ute i skogen och inte kan prata med sin kollega, och det är olyckligt att det händer, säger han till TT. Det finns ett behov som vi inte har tillgodosett, oavsett om det är täcknings- eller kommunikationsmässigt.

Under slutet av 2019 tog MSB fram en mobil basstation som kan placeras ut på lämplig plats för att förbättra täckningen.

– Men läget var kanske stressigt och informationen om den mobila basstationen kanske inte har kommit dit än.

TT: Har ni brustit i er kommunikation?

– Vi har varit väldigt tydliga i alla blåljusområden, men vi kanske inte kan nå ut till varenda brandman. Om de inte vet att de kan ringa oss och då i stället löser situationen där och då genom att ta hjälp av Molos är det fantastiskt bra.

"Ska finnas rutiner"

MSB ska nu kontakta sina användare inom blåljusverksamheten – däribland räddningstjänsten och polis – för att se till att det blir en större tydlighet i den interna dialogen om vilken hjälp som MSB kan tillhandahålla.

– Om det finns ett täckningsproblem ska det finnas rutiner för hur man kan få till en temporär förstärkning.

TT: Kommer ni att göra en översyn efter den här incidenten?

–Vi gör översyner ganska kontinuerligt för att säkerställa att nätet fungerar och att det fungerar bra, om exempelvis polisen har en stor insats.

Det är också viktigt att incidenter rapporteras in till MSB.

– Det kanske är svårt att anmäla i stundens hetta men man bör göra det efteråt. Vi vill alltid göra nätet mer tillgängligt men det blir svårt om vi inte får reda på det.