Radar

Bekräftade valpar i nytt vargrevir

Fem valpar i Brängenreviret fångade på bild av en uppsatt viltkamera.

I ett nytt vargrevir, som registrerades på gränsen mellan Jönköpings län och Västra Götalands län i vintras, har nu valpar bekräftats, enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Detta har gjorts med hjälp av en inventeringskamera och det rör sig troligtvis om minst fem valpar i reviret som kallas Brängenreviret. 

Länsstyrelserna kommer att fortsätta följa utvecklingen för vargfamiljen, förutom med viltkameror,  även genom att exempelvis spåra individerna på vintern och analysera spillning. De uppmanar också allmänheten att höra av sig med information om någon sett vargarna eller deras spillning för att få mer data om hur stort reviret är och hur vargarna rör sig framöver.

Föräldraparet kommer från ett revir i Örebro län och härstammar från en finsk-rysk varg som vandrat in i Sverige. De ses därför som viktiga för att hålla den skandinaviska vargstammen genetiskt varierad och frisk. 

Vargstammen på den skandinaviska halvön riskerar idag att drabbas av problem på grund av inavel, detta har dock förbättrats något på senare år, enligt Naturvårdsverket. I inventeringen som gjordes i vintras beräknades att det finns cirka 395 vargar i Sverige, en ökning från föregående år då antalet beräknades till cirka 365 stycken.

Kritik mot inventering

Inventeringen får dock kritik av Svenska Rovdjursföreningen som menar att även de 52 dödade vargar som registrerats finns med i den siffran, och att antalet i själva verket ska ligga på 343, eller ännu lägre, då vargar kan ha dött en naturlig död eller genom illegal jakt. Föreningen är också kritisk till att den beräkningsmodell som används för att få fram en uppskattning av antalet vargar riskerar att överskatta antalet, rapporterar Natursidan.

300 individer är den nedre gränsen för vad Naturvårdsverket 2019 beslutade ska försäkra att arten överlever långsiktigt. Enligt Natursidan pekar dock forskning på att det skulle behövas 1700 vargar i Norden för att vara hållbart på lång sikt, idag uppskattas antalet till runt 700 stycken totalt. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV