Zoom

Tvåhundramilavandring för klimatet

Pilgrimsvandringen för klimatet startade vid Vadstena klosterkyrka.

Under gårdagen påbörjades en 200 mil lång pilgrimsvandring för klimatet. Från starten i Vadstena är målet att gå till klimatmötet i Glasgow i november.

– Vi gör den här pilgrimsvandringen för att vi vill sätta klimatet främst på agendan. Vi är i akut behov av att komma igång med omställningen.

Det säger Annika Spalde, som är vandringsledare för pilgrimsvandringen till Glasgow och klimatmötet COP 26, i november. Vandringen görs i projektet Pilgrim´s Walk for Future i Svenska Kyrkan. Den är runt 200 mil och 15 veckor och utgick från Vadstena under gårdagen.

Totalt sex personer från Sverige deltar i vandringen, en person går hela vägen från Vadstena tillsammans med Spalde och i Malmö ansluter fyra personer. Men starten samlade närmare 50 personer som gick med i vandringen på den första etappen genom Vadstena.

– Det var en jättefin start med mycket folk som kom för att vinka av oss vandrare, Vi fick en pilgrimsvälsignelse och vi läste upp vårt budskap innan vi började gå, säger Annika Spalde.

Med sig på vägen bär vandrarna de krav som Pilgrim´s Walk for Future ställer på världens regeringar.

– Vi kallar det vår budkavle. Kraven är skrivna på ett ihoprullat lakan och under vägen planerar vi att läsa upp det för varandra och andra, till exempel varje fredag då vi kommer vara med på eller själva ordna klimatstrejk i Fridays For Futures anda.

Den yngsta deltagaren i vandringen, som är ett år gammal, fick sätta sitt fotavtryck som en underskrift på budkaveln innan marschen startade.

– Hennes fotavtryck är som en symbol för alla som inte kan gå än och för alla ofödda, vi vandrar för dem också, säger Annika Spalde.

Annika Spalde leder pilgrimsvandringen som går från Vadstena till Glasgow och COP26
Annika Spalde leder pilgrimsvandringen som går från Vadstena till Glasgow och COP26. Foto: Moa Karlberg

Kraven pilgrimsvandrarna ställer är samma som Act Svenska kyrkan och Fridays For Future. Sammanfattningsvis; att uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader, att världens regeringar ska lyssna på klimatforskningen och säkerställa klimaträttvisa. På hemsidan gör man även en utfästelse om att stötta ”de politiker som vågar gå före och visa vägen i klimatfrågan”.

Dagsvandrare välkomnas att deltaga

Pandemin har gjort att man behövt begränsa antalet vandrare men Annika Spalde välkomnar dagsvandrare att ansluta.

– Man kan kolla på hemsidan och dyka upp där vi är klockan nio på morgonen. Vi börjar alltid med en cirkel där vi presenterar oss för varandra innan vi börjar dagens vandring.

Runt Europa kommer ett antal pilgrimsvandringar ske med sikte på COP 26 och den svenska gruppen kommer att stråla samman med en tysk-polsk vandringsgrupp i tyska Münster för att slå följe på resten av färden genom Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Den planerade rutten för pilgrimsvandringen
Den planerade rutten för pilgrimsvandringen. 

Inför klimatmötet i Paris 2015 anordnades också en pilgrimsvandring. En av deltagarna då, en svensk präst, kommer delta även denna gång.

– Hon tror också att någon eller några av de från Tyskland som gick vandringen 2015 kommer att vara med nu också, så det blir ett återseende för dem, säger Annika Spalde. 

Att förenas i en pilgrimsvandring är en långsam, organisk form av protest men också en inre resa menar Annika Spalde. 

– Att vandra är väldigt bra och längs vägen finns gott om tid att kunna prata med varandra och titta inåt. Vi kommer ha lite olika reflektioner utmed vägen och ibland går vi i tystnad så att man ska hinna fundera, säger hon.

En möjlighet att rannsaka sitt eget liv

På Walk for Future´s hemsida uppmanas alla som är en del av vandringen att ”rannsaka sina liv, staka ut en personlig färdplan och sätta sig i rörelse mot ett mer hållbart liv”. I projektet har man även skapat en bok med 17 reflektioner, en för varje vecka i vandringen och en för varje vecka på plats i Glasgow. 

– Vi har gjort ett försök att sammanfatta det ekologiska och klimatnödläget i boken och dessutom finns det en del omställningstips som kan vara bra för nybörjare, säger Annika Spalde.

Tanken med boken är att både de som går själva vandringen  och de som inte kan, men som vill följa med i själ och hjärta, kan fundera över de här frågorna.

Spalde som är diakon och författare har inte själv gått en sådan här lång vandring tidigare. Hon är förväntansfull inför upplevelsen.

– Det går inte att veta hur ens kropp reagerar på det här, jag tror, jag hoppas på att komma in i flow, säger hon och fortsätter:

– Jag gick en vandring med fredstema mellan Göteborg och Karlskoga, det är 35 mil, så mycket kortare än den här vandringen, men jag är inte direkt nervös.

Redan nu kan de som vill vara en del i manifestationen för klimatet ordna egna vandringar och anknyta till temat Walk for Future och rapportera sina steg på projektets hemsida.

– Det är lite häftigt att se att det är många som vill samma sak: ställa politiska krav och ställa om, säger Spalde.

I skrivande stund visar stegräknaren på hemsidan att 7 022 400 steg hittills har tagits för klimatet, inom projektet.

Pilgrimsvandringar har förekommit i Europa och Norden sedan medeltiden Foto: Malin Lundberg/TT
Pilgrimsvandringar har förekommit i Europa och Norden sedan medeltiden Foto: Malin Lundberg/TT

Förhoppningen är att många ska se och delta i vandringen på olika sätt, att det ska leda till att fler tar klimatfrågan på allvar och att det ska leda till att personer själva ställer om sina konsumtions- och resvanor. 

– Ingen vet ju vad mötet i Glasgow kommer ge, min vision är att det ska kunna bli som en folkrörelse, från korta vandringar på en timme till längre då flera vandrar tillsammans och pratar och peppar varandra att ställa om.

På er hemsida ställer ni frågan: Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Hur långt tror du att vi måste gå? 

– De flesta svenskar lever långt över det hållbara, så det är en stor omställning som krävs. Jag tror att vi måste jobba mindre, konsumera mindre, resa mindre, vara mer i naturen och med varandra. Själv tror jag att det kan bli ett rikare liv på många sätt, säger Annika Spalde.

Om pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandringar har förekommit i Europa och Norden sedan medeltiden. De stora vallfartsmålen var Jerusalem och den heliga gravens kyrka, aposteln Petrus grav i Rom, samt aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. I Norden var Vadstena och Olof den Heliges grav i Nidaros (Trondheim) de viktigaste målen. Förutom de stora vallfartsmålen fanns också många lokala pilgrimsmål.
På 1300-talet när Europa drabbades av missväxt och av digerdöden gjorde många människor pilgrimsfärder, det fanns ett samband mellan krisen och att söka hjälp på de heliga platserna.
Under 1990-talet vaknade intresset för att pilgrimsvandra i Europa och blev vad som närmast kan liknas vid en folkrörelse där fler och fler började vandra exempelvis Santiago de Compostela i Spanien
Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, som består av 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. Se samtliga av deras politiska krav på hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/act

Fridays For Future är en global rörelse som startades av Greta Thunberg, som den 20 augusti 2018 satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm i den första skolstrejken för klimatet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV