Radar

Många söker nya solcellsbidraget

Anna Werner, vd för Svensk solenergi, tycker att det nya systemet – med skatteavdrag för solcellsinvesteringar – är mycket bättre än det tidigare bidraget som söktes i efterhand.

Det nya bidraget för privatpersoner som vill investera i grön teknik för sin bostad har utnyttjats mest i södra och mellersta Sverige. Det visar en analys som branschorganisationen Svensk solenergi har gjort av Skatteverkets siffror. Statistiken visar också att bidraget varit mer populärt än väntat.

Vid årskiftet infördes ett nytt skatteavdrag, liknande rot-avdraget, för den som anlitar ett företag för att installera solceller på sitt tak, laddstolpar för en elbil eller batterier för lagring av egen el.

Pia Blank Thörnroos som är rättslig expert på Skatteverket uppger att om man ser till hur många som har ansökt om avdraget, och att antalet ökar hela tiden, så kan man säga att avdraget blivit populärt. Totalt har över 17 000 personer ansökt och mer än 250 miljoner kronor har betalats ut under första halvan av 2021. För enbart solceller var utbetalningarna mer än 50 miljoner kronor bara under juni.

– Det är förhållandevis mycket, säger hon. Ursprungligen beräknade lagstiftaren att de offentliga medlen skulle minska med 200 miljoner per år som en följd av detta, och redan nu har det betalats ut 250 miljoner på ett halvår, fortsätter Pia Blank Thörnroos.

Jämfört med rot-avdraget – som används av mer än en miljon svenskar – är detta inte speciellt mycket, men Pia Blank Thörnroos menar att det är för tidigt att dra några paralleller.

– Det blir inte en rättvis jämförelse, säger hon.

Till skillnad från rot-avdraget gäller också det nya stödet för grön teknik även för material, inte bara arbetskostnaden.

Små kommuner i topp

En förändring mot tidigare bidragssystem för solceller är att detta inte består av en förutbestämd pott som kan ta slut, och på branschorganisationen Svensk solenergi är de inte förvånade över den stora efterfrågan på det nya avdraget.

– Det gamla stödet upphörde 7 juli förra året och det var ett hattigt bidragssystem. Det är mycket bättre med det här stabila avdraget, säger Anna Werner, vd för Svensk solenergi.

Branschorganisationen har analyserat Skatteverkets statistik för 2021 så här långt och konstaterar att räknat per invånare så ligger små glesbygdskommuner i topp när det gäller boende som söker det nya stödet. I klar ledning ligger Gnesta med i genomsnitt 116 kr i avdrag per invånare, följt av Ockelbo (80 kr) och Laxå (79 kr). Det är en klar övervikt för södra och mellersta Sverige.

Motstridiga intressen

Det som Svensk solenergi ytterligare kunde önskat sig av regeringen är att även solfångare, som värmer upp vatten, hade inkluderats i stödet. Även när det gäller solparker, där en större mängd solpaneler placeras på marken, efterlyser Anna Werner mer uttalade satsningar från regeringen.

– Det krockar ofta med andra intressen, som livsmedelsproduktion, och det är förstås också viktigt, men även elproduktionen är viktig, särskilt i södra Sverige, påpekar hon.

Ni förespråkar en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion. Hur ser du på behovet av energieffektivisering och minskad elanvändning?

– Ja att minska elanvändningen är viktigt och utvecklingen går snabbt framåt för isolering, bra fönster och tekniska system för effektivisering. Så vi behöver jobba på alla fronter, svarar Anna Werner.

Om nya avdraget:

Installation av nätanslutet solcellssystem: Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi: Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Installation av laddningspunkt till elfordon: Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Det är fördelaktigt att installera batteri och solceller samtidigt eftersom växelriktaren då räknas till batteriet, som berättigar till högre avdrag än solcellerna.
Källa: Skatteverket och Svensk solenergi

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV