Radar

Framsteg för djurrätt i Frankrike och Storbritannien

I ett nytt utkast till lagförslag i Storbritannien kan det bli förbjudet att koka humrar levande.

Efter många års påtryckningar ligger det skärpta lagförslag på bordet som kommer minska lidandet för miljoner kycklingar, och kanske även kräftdjur.

Förra året satte Frankrike och Tyskland målet att sluta med det systematiska dödandet av tuppkycklingar i jordbruksindustrierna till 2022. Lösningen är att könsbestämma äggen redan innan kycklingarna kläcks.

Franska jordbruksministerns meddelade nyligen, enligt TT, att ett förbud nu gäller från 1 januari nästa år, då landets alla kycklingfabriker ska ha köpt in maskiner som kan bestämma kycklingens kön i ägget. För att stötta industrins omställning tillför franska staten tio miljoner euro. Även i Tyskland kommer lagändringen gå igenom nästa år.

I dagsläget handlar det om cirka 50 miljoner tuppkycklingar som gasas eller mals ihjäl i Frankrike varje år. I Sverige dödas runt 5 miljoner tuppkycklingar varje år genom gasning, enligt Djurens rätt.

Nytt lagförslag om kräftdjur

Nyligen uppmärksammades också ett kommande lagförslag i Storbritannien som för tillfället behandlas i brittiska överhuset.

I utkastet till ny djurskyddslag har det nu föreslagits att även kräftdjur och blötdjur ska inkluderas, vilket exempelvis skulle sätta stopp för hanteringen i livsmedelsindustrin där humrar och kräftor kokas levande. Istället ska djuren bedövas innan de dödas.

Skärpningen av lagen har länge debatterats i landet och det lämnades exempelvis in ett förslag om detta till miljöministern av brittiska veterinärförbundet (British Veterinary Association) redan 2018, rapporterar tidningen Evening Standard. Förbundet baserar detta på omfattande forskning som visar att kräftdjuren känner smärta och stress.

Att koka kräftdjur levande är redan förbjudet i en rad länder där Schweiz var först ut, följt av Norge, Nya Zeeland, Österrike och delar av Australien, enligt Daily Mail.

Den svenska lagstiftningen fastställer, enligt Djurens rätt, att kräftor och humrar ska skyddas mot onödigt lidande, men det är inte angivet hur djuren får avlivas, eller att djuren först ska bedövas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV