Radar

Ökad smittspridning i Israel trots vaccinskydd

Vaccinationer utdelas vid en vaccinationsplats utanför Jerusalem.

Israel var tidigt ute med att vaccinera sin befolkning mot covid-19. Men nu ökar smittspridningen i landet på nytt, vilket bland annat lett till att krav på att bära munskydd inomhus återinförts. 70 procent av de som smittats har drabbats av den så kallade deltavarianten.

Redan i februari började Israel öppna upp och idag har samhället i princip återgått till det normala. Över hälften av landets 9 miljoner invånare har vaccinerats med dubbla doser.

Men förra veckan upptäcktes en ökad smittspridning och fler nya fall än på över två månader. På torsdagen rapporterades över 200 nya fall – vilket kan jämföras med runt 10 nya fall per dag tidigare i juni, rapporterar Wall Street Journal.

Ungefär hälften av de smittade hade fått två doser av det vaccin som alla israeler fått – Pfizers.

Ali Mirazimi, professor med specialisering på virusvarianter och spridning på Karolinska, säger att trots att både Astra och Pfizer-vaccinen ger bra skydd även mot deltavarianten, är de dock inte 100-procentiga.

– Uppgifter från England visar att två doser av Pfizers vaccin ger ett 88-procentigt skydd mot att bli sjuk av deltavarianten, medan Astras ger ett 60-procentigt skydd. Endast en dos skyddar något mindre mot deltavarianten jämfört med alfa. 

Deltavarianten har sitt ursprung i Indien och sprider sig snabbare än de tidigare varianterna av viruset. Enligt studier är deltavarianten mellan 40 och 60 procent mer smittsam än alfa (tidigare kallad den brittiska varianten), som i sin tur är mer smittsam än ursprungsviruset.

Nya restriktioner

Det viktigaste, menar han, är att vaccinen är framtagna för att skydda mot svår sjukdom.

– Vaccinets effekt är att avlasta sjukvården och tittar man på fallen i Israel har det inte varit svåra sjukdomar. Än så länge är kurvan där också väldigt låg, om man jämför med tidigare antal smittade.

Enligt SvD är i dagsläget mindre än 400 personer sjuka i covid-19 i Israel, vilket kan jämföras med 75 000 för ett halvår sedan.

Ändå har landet infört en rad åtgärder på grund av den ökade smittspridningen. Sedan i fredags är det obligatoriskt att ha munskydd inomhus och rekommenderas även utomhus vid stora evenemang, som till exempel Prideparaden som hölls i helgen.

Efter att flera anställda och barn på skolor smittats, rekommenderar nu det israeliska hälsoministeriet även att alla barn mellan 12 och 15 ska vaccinera sig så snart som möjligt, något som tidigare varit frivilligt.

Landet har också återinfört inreseförbud från flera länder samt krav på karantän för israeler som varit utomlands. För att se till att kraven följs har man rekryterat 250 polismän. Samtidigt har den planerade avvecklingen av försvarsmaktens avdelning för smittspårning avbrutits och man förbereder sig för att dra igång testningen igen.

"Ingen garanti att vaccinet skyddar"

Ali Mirazimi säger att vi troligtvis kommer att se flera fall där de som tagit både en och två doser vaccin blir smittade igen av covid-19. 

– Det har även hänt i Sverige och kommer att hända lite här och var. När vi inte har viruset i samhället längre kommer risken minska för att människor exponeras. Och blir du exponerad har du större chans att klara sjukdomen om du har fått två doser vaccin.

Tror du utvecklingen i Israel kan påverka den bedömning som nu görs av vaccinets effekt? 

– Nej, det tror jag inte. I Israel har dödstalen gått ned väldigt mycket, vilket är nummer ett. Visst kan det här användas av vaccinmotståndare, men generellt har vi sett en tydlig effekt av vaccinet.

Men finns det en risk att det kommer andra varianter som vaccinet inte skyddar mot?

– Ja, så kan det bli. Det är ingen garanti att alla vaccin kommer att skydda mot alla varianter. Viruset anpassar sig hela tiden, och det finns en risk att nya varianter motstår vaccinskyddet. Jag tror inte att viruset ändrar sig så pass mycket att inget vaccin kommer att fungera, men effekten kan bli sämre. Det har vi sett framförallt med deltavarianten.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.