Radar

Striden är inte över om migrationspolitiken

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) var nöjd med riksdagens asyl- och migrationslag som ska ersätta de regler som gällt sedan flyktingkrisen.

Riksdagen har beslutat om Sveriges migrationspolitik. Men den politiska striden om migrationen är inte över. Riksdagen antog på tisdagen regeringens föreslagna ändringar i utlänningslagen efter en fem timmar lång debatt.

– Det är en stor framgång, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Regeringen hoppas att lagstiftningen ska lägga grunden för en hållbar och human migrationspolitik.

Enligt Johansson innebär beslutet att Sveriges lagstiftning är i paritet med de flesta andra EU- länders.

Men den politiska striden om Sveriges migrationspolitik är inte över.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för en minskad invandring. De förslag som gicks igenom i dag tar inte alls hänsyn till de omfattande integrationsproblem vi har, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Ska riva upp

M, KD, SD och L hade gått samman om sju motförslag mot regeringens. De röstades dock ned med knapp marginal. M, KD och SD har uppgett att de tänker försöka riva upp den nya migrationslagen om de får makten efter nästa val.

– Så fort vi får möjligheten så kommer vi att lägga fram ett annat förslag för minskad invandring, säger Malmer Stenergard om M:s linje.

Migrationsminister Johansson anser ändå att det finns brett stöd för de viktigaste delarna i migrationspolitiken, till exempel att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel, inte permanenta. Tidigast efter tre år ska det kunna gå att få permanent tillstånd.

De motförslag som M, KD, SD och L, hade enats om innebar bland annat en åtstramning av när man ska få stanna av humanitära skäl jämfört med regeringens förslag.

Malmer Stenergard påpekade att Sverige alltid haft en ventil för att låta människor stanna av humanitära skäl.

– Men nu förvandlas den ventilen till en vidöppen dörr för vuxna utan skyddsskäl, sade hon i riksdagsdebatten om regeringsförslaget.

Började gråta

De fyra partierna ville till exempel också skärpa kraven på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande, jämfört med regeringens förslag.

Regeringens förslag stöddes av S, MP, C och V. Vänsterpartiet hade dock velat se en mer generös migrationspolitik än vad regeringen hade föreslagit.

– Ställda inför två onda ting, regeringens förslag och den blåbruna oppositionens, så tar V ansvar för att göra det minst dåliga, sade V:s migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen i debatten.

Hon föll i gråt när hon i talarstolen lovade barnfamiljer på flykt att V ska göra allt för att i framtiden få till en migrationslag som gör Sverige till en bättre plats.

Gäller från 20 juli

De nu klubbade ändringarna i utlänningslagen träder i kraft 20 juli. De ersätter de tillfälliga skärpningarna som infördes under flyktingkrisen i slutet av 2015.

Enligt Morgan Johansson blir effekten av riksdagens beslut ungefär samma som de nu gällande tillfälliga skärpningarna.

Skillnaderna är betydligt större jämfört med utlänningslagen som gällde under större delen av flyktingkrisen 2015. Då var bland annat permanenta uppehållstillstånd huvudregel.

Om inte riksdagen antagit ny migrationslagstiftning skulle Sverige ha återgått till den gamla utlänningslagen i sommar.

Viktiga delar i nya migrationslagen

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljas en flykting ska gälla i tre år.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljas en alternativt skyddsbehövande ska gälla i 13 månader.

Varje nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som därefter beviljas ska gälla i två år.

Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas tidigast efter tre år.

Permanenta uppehållstillstånd ska endast få beviljas om utlänningen kan försörja sig.

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas.

De ska dock samordnas med framtida förslag om språk- och samhällskunskapskrav för medborgarskap.

Uppehållstillstånd får beviljas vid särskilt ömmande omständigheter, om personen fått särskild anknytning till Sverige.

Försörjningskrav för anhöriginvandring omfattar både anknytningsperson och anhörig.

Försörjningskrav gäller ej om flykting/skyddsbehövande ansöker om anhöriginvandring inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd.

Källa: Regeringens proposition 2020/21:191

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV