Radar

Ökat flygtryck kan vara kortsiktig trend

Flygtrafiken tvärstannade under pandemin men nu ökar bokningarna igen.

Pandemin orsakade tvärstopp i flygtrafiken 2020. Nu ökar efterfrågan på flygresor kraftigt. Det visar siffror från Stockholms Handelskammare men enligt Naturskyddsföreningen kan det vara en tillfällig trend.

Siffrorna från Stockholms Handelskammare bygger på underlag från det internationella flygorganet IATA:s system Global Agency Pro. Enligt siffrorna kommer bokningarna till och från Arlanda öka med minst 2000 procent i juli och augusti, jämfört med samma tid förra året. I ett pressmeddelande säger Carl Bergkvist, som är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare:

– Vår prognos visar att det första viktiga steget i återhämtningen sker redan här och nu och den flygkapacitet som finns tillgänglig kommer sakta men säkert tas i bruk igen.

Carl Bergkvist menar även att tanken på att avveckla flygkapaciteten exempelvis genom att stänga Bromma flygplats, är felaktig.

Detta är något som motsägs av en studie som WWF släppte redan i december 2019, berättar Kristina Östman, som är energiexpert på Naturskyddsföreningen.

– WWF:s rapport visar att det går att lägga ner Bromma flygplats utan att bygga ut Arlanda, så slutsatsen som Handelskammaren drar är helt felaktig, säger hon.

Hög efterfrågan på resor

Trycket på flygbokningar har redan under våren ökat markant enligt de nya siffrorna.

– Efterfrågan på resor är hög och i takt med att vaccinationsgraden går upp kommer resenärerna tillbaka, säger Carl Bergkvist, som menar att flygtrafiken är oumbärlig i dagens samhälle.

Vad innebär den här utvecklingen för klimatfrågan och den omställning många har hoppats på i samband med pandemin?

– Först och främst är det svårt att säga hur det långsiktiga flygandet kommer se ut, den här ökningen skulle kunna vara en väldigt kortsiktig trend. Det är nästan förväntat att det ska bli ett högt tryck just nu eftersom folk har ett uppdämt behov av att resa, efter ett och ett halvt år med pandemi-restriktioner, säger Kristina Östman.

Under pandemin har flyget minskat, men ökar nu enligt siffror från Stockholms Handelskammare
Under pandemin har flyget minskat, men ökar nu enligt siffror från Stockholms Handelskammare. Foto: Henrik Montgomery/TT

Östman menar att det idag finns en medvetenhet hos både politiker och allmänhet om att flygandet måste minska för att klara klimatomställningen. 

– Redan innan pandemin minskade inrikesflygandet och nu under pandemin har vi lärt oss ha distansmöten på ett annat sätt. Det intensiva flygande som skedde vid jobbresor förut kommer inte tillbaka, både av klimatskäl och för att det är väldigt dyrt. Jag tror det är få företag som kommer tillåta den typen av flygande i samma utsträckning, säger Kristina Östman.

Fyra av tio vill flyga mindre

Den 17:e juni släppte Naturskyddsföreningen en opinionsundersökning från Sifo, som visade att bara en av fem ville flyga mer än innan pandemin och fyra av tio ville flyga mindre än innan.

– Det visar på en förståelse för att flyget inte är hållbart. Det handlar om att folk gör aktiva val men också en förståelse från politiken att vi måste förändra och att det pågår. För närvarande görs exempelvis en upphandling av nattåg från Sverige till kontinenten, säger Kristina Östman.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV