Radar

Inga sommarlovskort till resurssvaga barn i Göteborg

Barn och unga i Göteborg får inga sommarlovskort till kollektivtrafiken i år.

Ett förslag om att ge barn vars föräldrar får försörjningsstöd sommarlovskort till kollektivtrafiken röstades i veckan ned av S och allianspartierna. 

Det var Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Demokraterna och Feministiskt Initiativ som la fram förslaget om att köpa in sommarlovskort till kollektivtrafiken för barn vars föräldrar får försörjningsstöd.

Elias Ytterbrink (MP) berättar att Göteborgs stad sedan tidigare hade beslutat att alla barn och ungdomar i Göteborg skulle få sommarlovskort till kollektivtrafiken. Men Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Göteborg, ville inte dela ut korten på grund av smittspridningen, trots att staden redan avsatt pengar för det. 

– Då tyckte vi istället att de barn vars föräldrar har försörjningsstöd skulle få ett kollektivkortstrafik. De barn som kommer från en välställd familj kan köpa ett eget och själva avgöra i vilket mån de vill följa uppmaningarna. Det valet har inte barn vars familjer har det dåligt ställt.

"Tråkigare och fattigare sommar"

Han menar att barn vars familj har sämre ekonomi har mindre möjligheter att bli skjutsade till aktiviteter, och att ett uteblivet sommarlovskort kan göra att de blir isolerade och få svårare att ta sig till feriejobb. 

– I Södra Skärgården är det inte ens fysiskt möjligt att gå eller cykla in till stan. Alliansen säger sig ofta värna om detta område, men i det här fallet verkar de inte ha förstått den aspekten. 

Argumentet från S att rösta emot var bland annat att det skulle bidra till stigmatiseringen av de familjer som får försörjningsstöd. 

– Det förvånar mig. Jag tänker att stigmatiseringen att inte alls kunna delta i aktiviteter är värre än att bli stigmatiserad för att man inte fått ett sommarlovskort. För de barn vars föräldrar inte har ekonomiska resurser att skjutsa dem eller köpa ett kort kommer det bli en tråkigare och fattigare sommar. 

LFT har försökt nå två av S-ledamöterna för en kommentar utan resultat.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Nässpray som häver överdoser får säljas receptfritt

Naloxon får i dag bara skrivas ut av läkare och sjuksköterskor.

Läkemedelsverket svänger om den livräddande nässprejen naloxon. Den bedöms nu kunna säljas receptfritt på apotek.

I Sverige dör ungefär 900 människor av narkotika- eller läkemedelsförgiftning varje år. Vanligaste orsaken är just opioider, som till exempel heroin eller fentanyl.

Nässprayen naloxon fungerar som ett motgift mot alla sorters opioider. I dag får naloxon bara skrivas ut av läkare och sjuksköterskor direkt till personer som är i riskzonen för överdos.

Men redan inom några månader skulle naloxon kunna finnas att köpa receptfritt på apotek runt om i Sverige, enligt socialministern.

Orsaken är att Läkemedelsverket ändrar sin bedömning att lagen inte tillåter att naloxon säljs receptfritt.

Apotekspersonal ger instruktioner

Så sent som för ett år sedan sade Läkemedelsverket nej till receptfritt naloxon. Orsaken var att den som får läkemedlet måste få information om hur det ska användas. Lösningen som Läkemedelsverket kommit fram till är att apotekspersonalen står för de instruktionerna.

– En av de viktigaste sakerna är att man bara får spreja en gång, förpackningen innehåller bara en dos. Det skiljer sig från andra typer av nässprejer som man kanske provsprejar innan man använder, säger Paulina Tuvendal, senior utredare vid Läkemedelsverket.

Dessutom måste den som ger naloxon alltid ringa 112. Naloxon fungerar som ett motgift vid opioidöverdos men den effekten kan vara otillräcklig.

Innan naloxon kan börja säljas på apotek krävs att ett företag som tillverkar läkemedlet inkommer med en ansökan, säger socialminister Jakob Forssmed.