Radar

Norges oljeplaner anmäls till Europadomstolen

Norska staten har öppnat för ny oljeborrning i Arktiska Barents hav.

Den norska statens planer på att utvinna olja i Arktiska Barents hav har anmälts till Europadomstolen.

Det är miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og Ungdom som tillsammans med sex norska klimataktivister menar att utökad utvinning av olja mitt under en pågående klimatkris är ett brott mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

De hänvisar bland annat till en färsk rapport från det internationella energiorganet IEA, som säger att all ny utvinning av fossila bränslen måste upphöra omedelbart för att hålla den globala uppvärmningen inom ramen för Parisavtalet.

Frågan om exploatering av arktiska oljefyndigheter har tidigare prövats i Norges högsta domstol, som i slutet av förra året slog fast att verksamheten inte strider mot norsk lag. Domstolen var dock inte enig. Fyra av domstolens femton domare ansåg att oljeutvinning i Arktis ska vara ogiltig av klimatskäl.