Radar

Nya migrantläger utan insyn oroar hjälparbetare

Idag bor det runt 2000 asylsökare och flyktingar i och runt lägret i Samos, som är byggt för 648 personer.

Situationen för migranter på de grekiska öarna blir allt mer pressad. Nu vill EU bygga stängda läger där flyktingarna ska leva ännu mer avstängda och isolerade, och där det kan bli ännu svårare att få tillgång till hälso-och sjukvård. Det första öppnar på Samos i juni.

Lägren, som kallas MPRIC (Multi-Purpose Reception and Identification Centres) blir i praktiken samma sak som att systematiskt sätta människor i förvar. Det menar Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.

– Det blir i stort sett containers med taggtråd runtomkring som kommer att fungera som stängda läger som människor inte kan ta sig ifrån, säger hon.

Tanken är att det inom dessa stängda ska finnas utrymme för en asylprocess, där flyktingarna screenas för sina asylskäl och vilka skyddsbehov de har. Många asylrättsorganisationer oroar sig nu för rättssäkerheten i lägrena, enligt Anna Sjöblom.

Ebo 35 från Kamerun i sitt tält i Vathy centre, på Samos
Ebo 35 från Kamerun i sitt tält i Vathy centre, på Samos. Foto: Evgenia Chorou/MSF

– Tanken är att det ska gå fort men vi har märkt att det är svårt att upprätta säkra zoner för barnfamiljer, ensamma kvinnor och lgbtq-personer när det är stängt. Vi är oroliga för att detta tillsammans ska öka den psykiska ohälsan.

Svårare att få tillträde

Hon tror också att det kan bli svårare att få tillgång till sjukvård, eftersom en del av vården idag bedrivs av humanitära organisationer. Det finns idag frågetecken kring om de kommer få tillträde till lägren, vilket kommer att leda till bristande insyn, menar hon.

– Tillgång till vård måste vara länkat till behov och inte var i processen man befinner sig.  Vi vill stoppa dessa stängda läger. Man måste kunna hitta värdigare alternativ, säger Anna Sjöblom.

I Samos har man redan byggt ett läger efter den här modellen som ska sättas i bruk i juni. Sedan Morialägret brann ned i september förra året arbetar Läkare utan gränser utanför lägret, men tanken är att även Moria ska ersättas av ett stängt läger.

Ökad psykisk ohälsa

En ny rapport från Läkare utan gränser visar att allt fler flyktingar, migranter och asylsökande på de grekiska öarna lider av psykisk ohälsa. Under 2019 och 2020 mötte organisationens medarbetare på Kos, Chios, Samos och Lesbos 180 personer med självskadebeteende. Vissa av dem hade försökt begå självmord. Nästan 70 procent av dem som behandlades för psykisk ohälsa var barn, den allra yngsta endast sex år gammal.

Flyktingläger i Samos
Flyktingläger i Samos. Foto: Evgenia Chorou/MSF

– Över hälften av våra patienter har varit med om traumatiska upplevelser i hemlandet eller på vägen. Men mycket ohälsa skapas av situationen i lägren och de rent fysiskt vidriga levnadsförhållanden.

Lägren är också en farlig plats att vistas på, inte minst för barn, lgbtq-personer och andra sårbara grupper, menar hon. Många har dessutom svårt att få den vård och hjälp de behöver och lider av att befinna sig i limbo.

– Många känner sig helt utlämnade till systemet. De är fast här med små möjligheter att ta sig vidare, har ingen autonomi kvar nästan alls och kan inte ta några beslut om sig själva.

Anna Sjöblom anser att EU bör evakuera människor från de grekiska öarna så att de kan integreras på ett bättre sätt, på säkrare platser på fastlandet eller i andra länder i Europa.

– Vi är också väldigt oroade över våldet mot migranter som sker, bland annat genom push-backs ute på havet. Det måste man också agera med alla möjliga verktyg för att stoppa. Det är helt emot folkrätten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV