Radar

Vi blir fler i söder – men färre i norr

Fram till år 2040 kommer Sveriges befolkning att öka med 924 000 individer, tror Statistiska centralbyrån.

Fram till år 2040 väntas befolkningen minska mest i Västernorrlands och Norrbottens län. Den största ökningen väntas i Stockholms län. Men invånarna i Uppsala län, Halland, Skåne och Västra Götaland tros också bli fler.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som har tittat i kristallkulan och gjort en prognos över Sveriges befolkning år 2040.

Totalt beräknas befolkningen i Sverige öka från dagens 10,4 miljoner invånare till 11,3 miljoner år 2040, motsvarande en ökning på 924 000 individer eller 8,9 procent.

Men ökningen är inte jämnt fördelad över landet. Tvärtom. Medan antalet invånare i vissa län kommer att öka, tror SCB att befolkningen kommer att minska på andra håll.

Invandringens betydelse

Procentuellt sett kommer befolkningen att öka mest i Stockholms och Uppsala län där befolkningen kommer att öka med 16,5 respektive 15,8 procent, gissar SCB. Därefter kommer Halland (plus 12 procent), följt av Skåne (11,3) och Västra Götalands län (9,4).

Den negativa befolkningstrenden tros vara som störst i Norrbotten där befolkningen väntas minska med hela 5,2 procent, följt av Västernorrlands län (minus 5,3 procent). Västerbotten, däremot, går emot strömmen av idel minussiffror för Norrlandslänen. I Västerbotten väntas befolkningen öka med 3,4 procent fram till 2040.

Det faktum att antalet invandrade var fler än antalet utvandrade hade störst betydelse för folkökningen i samtliga län mellan 2011 och 2020, skriver SCB. De kommande åren väntas migrationen till Sverige vara lägre. Men invandringsöverskottet beräknas fortsatt bidra till ett befolkningstillskott i alla län.

Fler äldre

”Det kommer att vara den största faktorn i alla län, utom Stockholm och Gotlands län. I Stockholm beräknas ett högre antal födda än döda ha en något större betydelse för folkökningen, och på Gotland väntas att fler flyttar till länet från övriga landet än omvänt, vara den viktigaste faktorn”, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Utmärkande för den framtida befolkningen, skriver SCB, är att andelen äldre ökar.

”Det beror på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, men också på att det föddes väldigt många på 1940-talet i Sverige, som under de närmaste åren passerar 80 års ålder”, säger Alexandra Malm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV