Radar

Preem satsar miljarder på förnybart

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.

Nyligen meddelade oljebolaget Preem att de kommer att satsa cirka tre miljarder på att blanda in fossilfria råvaror som till exempel tallolja i sin produktion av bensin och diesel. Planerna avfärdas som ännu ett försök till ”greenwashing” av Greenpeace.

Preem vill fasa in förnybara råvaror som till exempel tallolja, rapsolja och återvunnen frityrolja och uppger på sin hemsida att omställningen kommer att leda till att koldioxidutsläppen blir tio gånger lägre än idag. Inom tio år beräknar de att de kommer att producera minst en miljard liter förnybar bensin och diesel per år.

Greenpeace är kritiska till oljebolagets planer. I ett pressmeddelande säger deras kampanjledare Carl Schlyter att utbyggnaden är ”ett i raden av desperata försök från oljebranschen att grönmåla en klimatskadlig verksamhet”.

– Utsläppen från förbränning av bioenergi ökar stadigt och har ätit upp de utsläppsminskningar Sverige gjort sedan 1990. Preem vill nu satsa miljarder på fortsatt förbränning, säger Carl Schlyter, som anser att bolagets affärsmodell är fel i grunden, eftersom det inte bara är fossilanvändningen som måste minska, utan förbränningen i sig.

Carl Schlyter, kampanjledare för Greenpeace
Carl Schlyter, kampanjledare för Greenpeace. Foto: Greenpeace

– Utsläpp är utsläpp. Atmosfären gör ingen skillnad på en kolatom från en tall eller en från berggrunden, de bidrar båda till den globala uppvärmningen, säger han vidare. 

Preem: "Omställning kräver förnybart"

Dani Backteg, presschef på Preem säger till LFT att planen är att bygga om, inte bygga ut. Som svar på kritiken från Greenpeace säger han att en omställning kräver att det förnybara ersätter det fossila.

– Det tror jag vi alla är överens om, hur du än ser på det. Vi vet att det behövs nya volymer av förnybart. Om man inte ska bygga om har jag svårt att se något annat än att 8 av 10 bilar får tas bort helt, och då kan samhället inte fungera som det gör idag.

– Varje förnybar molekyl som tas in ersätter en fossil, det tycker jag är jättebra.

Carl Schlyter argumenterar att förbränning av drivmedel inte är cirkulärt, och ”låser in samhället i en transportmodell som måste fasas ut omgående.”

– Vi ska varken bränna fossiler, skog, djur eller mat i tanken. Vi behöver smarta och långsiktigt hållbara mobilitetslösningar som fungerar långt bortom 2030: satsningar på järnväg, kollektivtrafik, effektivisering och elektrifiering, säger Carl Schlyter i pressmeddelandet.

"Ideologisk fråga"

Dani Backteg menar att elektrifiering visst är en del av lösningen, men att det inte räcker.

– Det är fortfarande en otroligt liten andel av marknaden som är elektrifierad och kan drivas på det sättet. Då ser vi det som att det överlägset bästa är att de drivmedel med minst klimatpåverkan finns på marknaden. Vi behöver förnybart för att tillgodose det som samhället behöver här och nu.

Men är det inte samhället som behöver förändras om vi ska nå klimatmålen?

– Det är en ideologisk fråga som man kan ha olika åsikter om, bara man förstår spelplanen. Man kan gott säga att hela förutsättningarna behöver förändras. Vi tycker biodrivmedel är en mycket bra ersättare till det som vi har nu och under den tiden samhället behöver det för att rulla som det gör nu.

Det är styrelsen för Preem som beslutat om investeringen, men det finns i dagsläget inga beslut om hur investeringen ska finansieras.

Schlyter hoppas att regeringen ”håller tassarna borta från att ge Preem ekonomiskt stöd när både marknad och miljö kräver utfasning snarare än utbyggnad av oljebolagens verksamhet”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV