Radar

Naturlig immunitet efter covid skyddar länge

Enligt ny forskning resulterar en covidinfektion i att kroppen producerar antikroppar i flera år framöver, även om nivåerna är låga.

Den som haft covid-19 har en naturlig immunitet som skyddar långt, även om det inte syns i ett vanligt antikroppstest. Efter en covidinfektion aktiveras nämligen så kallade långlivade plasmaceller, som producerar låga nivåer av antikroppar som skyddar mot viruset länge. 

Det är forskare vid Washington University School of Medicine i USA bland annat, som har analyserat benmärgsprover från försökspersoner och funnit att dessa plasmaceller aktiveras hos dem som genomgått en covidinfektion. 

– Det här betyder att den naturliga immuniteten efter en covidinfektion fungerar som den ska. Det här är en annan mätmetod där vi ser att antikropparna finns där, även om de kan vara låga, säger Marcus Buggert, biträdande lektor vid Karolinska institutet. 

I höstas visade han i tidskriften Cell att covid-19 ger så kallad T-cellsimmunitet, även hos den som haft en mild sjukdom.

Kroppen fortsätter producera antikroppar

Den nya forskningen från USA visar att den som haft covid alltså kommer att fortsätta producera antikroppar mot coronaviruset länge, även om de genomgått en mild infektion. Cellerna kan leva upp till 60-70 år, och ingår i vårt långsiktiga immunförsvar, enligt Marcus Buggert. 

– De här cellerna får man från alla infektioner, så egentligen är det ingenting nytt för covid. De produceras hela tiden och gör att du nästa gång du kanske blir infekterad inte blir lika sjuk. 

Innebär det att de som genomgått en covidinfektion inte behöver ta vaccin?

– Det innebär att en person som haft covid har ett grundskydd som ligger där. Men vill du ha ett jättebra skydd – nästan sterilt och inte bli infekterad igen kan det ändå vara bra att bli vaccinerad. 

Han anser dock att de som haft covid bara behöver en dos. 

– Då får du ett superskydd som ger extremt höga antikroppsskydd som gör att du har skydd även mot framtida varianter under ganska lång tid framöver. Jag tycker inte den som haft infektionen behöver ta två vaccin. 

Bättre T-cellsimmunitet av naturlig infektion

Det är ännu oklart om de här plasmacellerna också aktiveras av vaccinen, men Marcus Buggert tror att så är fallet.  

Det är också fortfarande oklart hur länge den som tagit vaccin är skyddad mot infektionen, eftersom antikropparna minskar efter ett tag. Marcus Buggert tror att för de äldre och dem i riskgrupp kan det bli nödvändigt att ta vaccinet flera gånger, och vissa kan bli lika sjuka ändå. 

Till TT har han tidigare sagt att en naturlig infektion förmodligen ger bättre T-cellsimmunitet än vaccinet. På frågan om inte en naturlig infektion ger bättre skydd om det kommer olika varianter svarar han: 

– Kanske, men antagligen får du ett tillräckligt bra skydd (av vaccin) för att slippa svår sjukdom. Men det bästa, som sagt, är att ha haft sjukdomen och sen ta en dos. I så fall får du ett superskydd, för i så fall får du både det här lite bredare skyddet och höga antikroppsnivåer, säger han till TT.