Radar

Klimataktivister anklagar polis för brutalitet vid aktion 

En av Extinction Rebellions aktioner, här i Malmö.

På lördagskvällen ska polisen ha bemött en fredlig klimataktion i Stockholm med pepparsprej och och genom att köra rakt in i deltagarna, enligt aktivister på plats. Händelsen är polisanmäld. 

Den 29 maj utförde klimataktivister i Extinction Rebellion en civil olydnadsaktion på Södermalm i Stockholm. Deras budskap var bland annat att utlysa klimatnödläge och få ett slut på alla växthusgasutsläpp till 2025.

Ett 30-tal personer, varav flera unga och pensionärer, ställde sig mitt på Hornsgatan med banderoller om klimatkrisen och regeringens otillräckliga agerande.

Extinction Rebellion skriver i ett pressmeddelande att polisen körde rakt in i aktivisterna från två olika håll med polisbussar, motorcyklar och påslagna sirener, utan någon förvarning. Poliserna hade inte heller uppmanat aktivisterna att flytta på sig, eller upplösa aktionen innan detta inträffade.

– Att som klimataktivist bli bemött med en sån hänsynslöshet, aggressivitet och övervåld var verkligen inte något jag förväntade mig i lilla, trygga Sverige, säger Pål Rosander som blev slagen och pepparsprejad i ögonen i ett pressmeddelande.

"Väldigt obehagligt"

Polisen ska också ha knuffat och slitit i aktivisterna, två rapporteras ha fått pepparsprej i ögonen och blivit slagna.

– Det var väldigt obehagligt. En polis på segway körde på mig när jag höll i en banderoll, säger Peter Lindell, en annan aktivist på plats, som också uppger att polisen under tidigare demonstationer visat en helt annan förståelse för den här typen av aktioner och oron över klimatkrisen.

Efter en halvtimme upplöste polisen demonstrationen, varpå aktivisterna ska ha lämnat platsen fredligt.

Flera av de aktivister som var på plats har polisanmält händelsen och Extinction Rebellion överväger att lämna in en JO-anmälan, eftersom de anser att poliserna har gjort sig skyldiga till kränkning av demonstrations- och mötesfriheten.

Polisen: händelsen ska utredas

Ola Österling, presstalesperson för polisen i Stockholm, bekräftar att polisen ingrep vid demonstrationen. Han säger att Hornsgatan blockerades i båda riktningarna och att aktionen upplöstes med stöd av pandemilagstiftningen.

Vad är din kommentar om det övervåld som Extinction Rebellion uppger ska ha tillämpats?

– Jag har ingen uppgift som styrker det. Jag utesluter inte att det skett men det framgår inte av den rapportering jag har fått.

Extinction Rebellion uppger att det har använts pepparsprej, knuffar och slag. Är det okej?

– Absolut under vissa omständigheter. Nu ska det här utredas. Jag kan inte föregå utredningen, utan vi får låta rättvisan ha sin gång och utvisa om det är okej.

Enligt XR betedde sig polisen på ett sätt som de inte brukar vid liknande fredliga aktioner, och förvarnade inte innan de gick in med motorcyklar och polisbussar?

– Samtidigt vet jag inte om XR hade förvarnat om att de skulle lägga sig mitt i vägen. Både polisen och demonstranter brukar tycka illa om att bli överraskade av varandra. De kan söka tillstånd, det är så man gör i en demokrati.

Radar

Giftfria, hållbara och billiga – framtidens solceller kan bestå av trä

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller, detta tack vare dess förmåga att skapa många vätebindningar som blir som ett lim.

Traditionella solceller är energikrävande att tillverka och kan leda till utsläpp av giftiga kemikalier. Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH skapat en solcell tillverkad av kraftlignin – en restprodukt från papperstillverkning.

Energin från solens strålar står i dag för endast omkring två procent av jordens energibehov. Vad som krävs är miljövänliga och billiga solceller. 

Nu har forskare från Linköpings universitet och KTH lyckats skapa en solcell delvis tillverkad av kraftlignin, en relativt obehandlad restprodukt från papperstillverkning. Lignin finns i cellväggarna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, det är vad som ger styrka till växten. 

Forskarnas långsiktiga mål är en solcell helt av trämaterial.

– Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Lignin som behandlats kraftigt med olika kemikalier har tidigare använts i försök med solceller. I jämförelse med dem är solcellen av kraftlignin stabilare, enligt forskarna.

I jämförelse med traditionella solceller finns för- och nackdelar med ligninbaserade varianter, berättar Mats Fahlman.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger han.

Radar

”Klimaträddaren” koldioxidinfånging är åratal bort i Sverige

De flesta projekt i Sverige handlar åtminstone delvis om så kallad bio-CCS, där man suger upp koldioxid som bildats av förnybara ämnen.

Tekniken är hajpad och behövs för att fixa klimatmålen. I dag finns 40 anläggningar i världen som suger upp koldioxid innan röken lämnar skorstenen. Men i Sverige dröjer det flera år innan första anläggningen är på plats.

Det är en av de stora snackisarna under klimatmötet COP28 i Dubai. Tekniken som av vissa beskrivs som en klimaträddare – medan andra ser den som ett sätt för oljejättar att i oförminskad takt fortsätta med klimatskadliga fossila bränslen.

I Sverige beskrivs CCS som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Men det går trögt med tekniken, som går ut på att avskilja koldioxid från utsläppen, transportera bort den och pumpa ned den i underjorden.

En genomgång som TT gjort bland de projekt som kommit längst visar att ingen ännu formellt har fattat ett investeringsbeslut om att faktiskt gå vidare med planerna. En anledning är den stora ekonomiska osäkerheten.

Regeringen har avsatt 36 miljarder kronor för 2026–2046. Tanken är en omvänd auktion där företag tävlar om att erbjuda störst koldioxidupptag till lägst pris. Men processen har fastnat hos EU-kommissionen och hur lång tid den tar vet ingen. Klart är att auktionerna försenats till minst nästa år.

– Alla går och väntar på ett godkännande från EU, säger Julia Ahlroth, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Bolaget planerar att sätta in koldioxidavskiljning på Sandviksverket, som årligen ska fånga in 200 000 ton koldioxid. Projektet är redan försenat, och är i gång tidigast 2028.

Var hamnar koldioxiden?

Ett annat problem är var koldioxiden som avskiljs ska ta vägen. Koldioxiden måste transporteras med båt, tåg, lastbil eller i pipeline, antagligen med slutstation i Norge eller Danmark. De lösningarna finns inte i dag och transportsektorn behöver veta att den kommer att ha någon koldioxid att avskilja. Samtidigt vill ingen satsa på CCS om ingen kan transportera bort koldioxiden.

– Utmaningen är att ingenting är på plats. Vem vågar börja med ett investeringsbeslut så att de andra kan gå efter? säger Ahlroth.

Stockholm Exergi med sitt biokraftvärmeverk i Hjorthagen är antagligen längst fram i landet med planerna på sin bio-CCS-anläggning. Men även här har projektet försenats, från 2026 till tidigast 2027.

Innan bolaget vågar lägga ett investeringsbeslut väntar man in regelverket kring den omvända auktionen, säger Fabian Levihn, forskningschef och docent i industriell ekonomi vid KTH.

– Sverige hamnar efter. Vi låg bland de första, det är bara att konstatera att Danmark redan hunnit genomföra någon typ av upphandling av stöd för negativa utsläpp.

Jätteprojekt hotat

Inte heller stora utsläppare av koldioxid har satt ned foten kring CCS i Sverige. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har planer på en sådan som i ett slag skulle kapa Sveriges utsläpp med 4 procent, 1,8 miljoner ton årligen.

Men för att jättesatsningen på 10 miljarder kronor ska sjösättas behöver företaget snabba tillståndsprocesser och även nya elkablar till Gotland i god tid innan anläggningen är i bruk 2030.

– För att vi inte ska bli omsprungna måste man omedelbart ta ett mycket tydligare statligt grepp om den här strukturomvandlingen, säger vice vd Karin Comstedt Webb

I dag är Svenska kraftnäts prognos för de nya elkablarna 2031. För sent, anser Heidelberg.

– Då går investeringen kanske till något annat land, säger Comstedt Webb.