Radar

Danmark kan flytta sin asylprocess till Afrika

Den danska invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S).

Flyktingar som söker asyl i Danmark kan i framtiden placeras i ett afrikanskt land i väntan på besked. Socialdemokratiet gick på val med en hårdare invandringspolitik och nu har folketinget röstat igenom S-regeringens kontroversiella lagförslag om ett nytt asylsystem.

Redan i början av 2018 kom Socialdemokratiet med sitt utspel om att man vill flytta den danska asylprocessen till ett land utanför Europa – vilket kan ses som startskottet för partiets kampanj till folketingsvalet sommaren 2019 när man övertog regeringsmakten från de borgerliga.

Bidrar till färre asylansökningar

Nu har folketinget röstat igenom S-regeringens kontroversiella lagförslag på asylområdet. Enligt invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S) kommer den danska modellen leda till ett mer humant asylsystem än det som existerar i nuläget.

– Det är ett nytt asylsystem som ska bidra till att färre söker asyl i Danmark, att färre flyktingar och migranter drunknar i Medelhavet och att färre människor utsätts för övergrepp på migrationsrutterna, sade invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S) när lagförslaget debatterades i folketinget tidigare under våren.

Men enligt modellen ska det inte gå att söka asyl direkt i det mottagningscenter som ska byggas upp utomlands, vilket innebär att flyktingar fortsatt måste ta sig till den danska gränsen för att söka asyl.
Något avtal med ett värdland för asylcentret finns inte i nuläget, men enligt danska medieuppgifter har regeringen haft dialog med länder som Rwanda, Etiopien, Tunisien och Egypten.

En mer restriktiv invandringspolitik ses som en nyckelfaktor till Socialdemokratiets valframgång för knappt två år sedan och det är tydligt att det nya asylsystemet ska skicka signaler till omvärlden. I debatten har invandringsministern lyft fram att man vill bryta flyktingars och andra migranters incitament till att ta sig till ”välfärdssamhällen” i Europa.

– Det finns ju en orsak till att de inte stannar i Rumänien och söker asyl, utan att de fortsätter mot Tyskland, Danmark, Österrike, Nederländerna, Sverige, Norge och andra länder med mer välutbyggda välfärdssystem, sade Mattias Tesfaye.

Nollvision

Om det som beskrivs i teori blir verklighet skulle det innebära att Danmark i framtiden i princip kommer att ta emot noll flyktingar som sökt asyl spontant i landet. Detta eftersom huvudprincipen är att flyktingen vid beviljad asyl ska integreras i värdlandet eller flyttas över till FN:s flyktingläger. Om det blir avslag är det värdlandet som ska ansvara för deportationen. S-regeringen har i stället öppnat för att börja ta emot kvotflyktingar från FN igen, något som man inte gjort på flera år.

Danmarks planer har fått kritik från både EU-kommissionen och FN:s flyktingkommissariat UNHCR samt en rad människorättsorganisationer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV