Radar

Så ska restriktionerna hävas

Nu inleds återöppnandet av Sverige.

Här är de olika stegen i regeringens plan för öppnandet av Sverige. Datumen kan ändras beroende på det aktuella smittläget.

· Bio, teater, konserter inomhus med sittplatser: max 50 deltagare.
· Restauranger får ha öppet till 22.30, men regeln om max fyra per bord blir kvar.
· Regeln om en person per sällskap i serveringar i gallerior tas bort.
· Demonstrationer och arrangemang utomhus med stående deltagare: max 100 deltagare.
· Begravningar, vigslar och gudstjänster inomhus med sittande deltagare: Max 50 personer.
· Fotbollsmatcher och andra arrangemang utomhus med sittplatser: max 500 deltagare.
· Motionslopp och liknande utomhustävlingar: Max 150 utövare.
· Loppisar och marknader tillåts, men måste följa liknande regler mot trängsel som butiker.
· Varuhus slipper maxtaket på högst 500 personer – ersätts med krav på riskbedömning.
· Maxantal per kvadratmeter för bland annat varuhus, butiker, gym och badhus blir dock kvar.
· Liseberg, Gröna Lund och liknande permanenta tivoli kan öppna, men ska följa samma begränsningsregler som djur- och nöjesparker.
· Mindre läger och cuper tillåts för barn och unga.
· Föreningar kan ordna sommarläger.
· Matcher och tävlingar för vuxna utomhus tillåts.
· Råd om distansundervisning för vuxna tas bort.

Steg två ( 1 juli):

· Bio, teater och konserter med sittande publik inomhus: 300 deltagare tillåts.
· Begravningar, vigslar och gudstjänster inomhus med sittande deltagare: Max 300 personer.
· Ytterligare utökade öppettider på serveringsställen.
· Tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus.
· Regeln om fyra per bord tas bort för uteserveringar.
· Fotbollsmatcher och andra arrangemang med sittande publik utomhus: 3 000 deltagare tillåts.
· Demonstrationer och andra arrangemang med stående deltagare utomhus: 600 deltagare tillåts.
· Motionslopp och liknande utomhustävlingar: 900 utövare tillåts.
· Bröllopsfester och andra privata fester i hyrd lokal: 50 deltagare tillåts.
· Andra tillställningar med stående deltagare inomhus: 50 deltagare tillåts.
· Råd om att endast umgås med närmsta kretsen tas bort.
· Råd till föreningar att ställa in möten och stämmor tas bort.
· Råd till idrotts- och kulturföreningar att hålla träning och aktiviteter utomhus tas bort.
· Återstående begränsningar för tävlingar och cuper tas bort.
· Reglering om åkattraktioner i nöjesparker tas bort.
· Råd om att undvika tjänsteresor och konferenser lättas upp.

Steg tre (15 juli):

· Platsbegränsningen på fjärrtåg och långfärdsbussar tas bort.
· Rådet om begränsningar av antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken tas bort.
· Råd om munskydd i kollektivtrafik tas bort.
· Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud för till exempel parker och badplatser upphävs.
· Butiker, gym, simhallar, frisörsalonger, museer, nöjes- och djurparker slipper krav på visst antal kvadratmeter per person.

Steg fyra (September):

· Alla deltagarbegränsningar för bland annat bio, teater, konserter, demonstrationer och idrottspublik tas bort.
· Inga deltagarbegränsningar för privata fester i hyrd lokal.
· Restauranger återgår till normala öppettider.
· Inga begränsningar för antal gäster per bord. Inga krav på avstånd inomhus mellan borden.
· Konserter inomhus på restauranger tillåts.
· Mässor omfattas inte längre av deltagartak.

Steg fem (i höst):

· Möjligheter för skolor att bedriva distansundervisning begränsas eller tas bort.
· Regleringar i begränsningsförordningen för att undvika trängsel på handelsplatser samt platser för fritids- och kulturverksamheter tas bort.
· Allmänt råd om att undvika trängsel, ses utomhus och arbeta hemifrån tas bort.
· Särskilt råd om god handhygien tas bort.
· Endast råd att stanna hemma vid symtom kvarstår.
· Uppdraget till myndigheter att vidta åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån upphör

Källa: Promemoria ”Regeringens plan för avveckling av restriktioner”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV