Radar

Konstaktion för att uppmärksamma massutrotningen

En stor del av världens bin, liksom andra arter, hotas av utrotning.

Imorgon, lördag, anordnar Extinction Rebellion, med stöd av Fältbiologerna, en stor konstaktvistisk performance i centrala Stockholm. Syftet är att uppmärksamma det sjätte massutdöendet.

Aktionen, som har döpts till ”När bina tystnar dör vi”, kommer att inledas klockan 12.30 imorgon, på en än så länge hemlig plats. Caroline Andrén, som är aktiv i XR:s kommunikationsgrupp, berättar för LFT att de bland annat planerar att sätta upp en giraff i naturlig storlek som kommer att vittra sönder mitt på torget där aktionen ska hållas.

– Vi kommer också anordna en flashmob där lättklädda personer kommer att hälla teaterblod över sig som ska symbolisera massutrotningen. Vi har även sytt hundratals bin som kommer ligga utströdda på marken för att symbolisera bidöden.

Parallellt med detta kommer de att släppa ner ett femtiotal banderoller med olika budskap och dela ut flyers till förbipasserande.

Caroline Andrén är en av aktivisterna som medverkar i aktionen
Caroline Andrén är en av aktivisterna som medverkar i aktionen. Foto: Anton Nilsson

"Går inte att ta en kris i taget"

Fortfarande gäller restriktioner som säger att max åtta personer får samlas samtidigt vid en demonstration. Caroline Andrén säger att de har tänkt mycket kring detta och vidtagit flera åtgärder för att det ska kännas så smittsäkert som möjligt. De som deltar kommer till exempel att stå långt isär.

– Att vi gör det här trots restriktionerna beror på en övertygelse om att det inte går att ta en kris i taget. Vi kan inte vänta ut att coronan försvinner helt, för klimatkrisen skenar hela tiden.

Vilka vänder ni er till med aktionen?

– Ett av våra viktigaste budskap är till regeringen, att de ska verka för att ekocid* ska bli ett internationellt brott. Men eftersom vi verkar i det offentliga rummet så är också gemene person vår målgrupp.

Bild från en bankaktion mot SEB i Västra hamnen, Malmö, som XR anordnade tidigare i år
Bild från en bankaktion mot SEB i Västra hamnen, Malmö, som XR anordnade tidigare i år. Foto: Caroline Andrén

Flera av XR:s tidigare aktioner har fått stor uppmärksamhet på grund av att de varit ganska spektakulära. Enligt Caroline Andrén arbetar de nu mer och mer målmedvetet med att göra konstnärliga aktioner.

– Konsten har en förmåga att nå in till känslolivet. Trots alla rapporter så har faktan inte räckt till, så nu pushar vi ännu mer på de visuella, känsloväckande aktionerna.

En miljon hotade arter

Forskarna räknar med att ungefär tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna inom de närmaste århundradena om inget görs. Redan i dag är en miljon arter hotade, och bara i Sverige hotas 30 procent av alla vilda humle- och biarter. XR lyfter också fram att Sverige hittills inte har uppnått något av de 20 mål som FN har lyft fram för att skydda den biologiska mångfalden.

– Det är ofattbart att vår regering och regeringar världen över inte har tagit tag i hotet mot biologisk mångfald på ett bättre sätt. Massutrotningen av arter innebär gigantiska risker för mat, hälsa och ekonomi. Jag är livrädd, säger Lior Stefansson, som också deltar i lördagens aktion, i ett pressmeddelande.

* ekocid, från engelskans ecocide, betyder storskalig miljöförstöring som innebär omfattande skada på, förstörelse eller förlust av ekosystem eller livsmiljöer.

Radar

Giftfria, hållbara och billiga – framtidens solceller kan bestå av trä

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller, detta tack vare dess förmåga att skapa många vätebindningar som blir som ett lim.

Traditionella solceller är energikrävande att tillverka och kan leda till utsläpp av giftiga kemikalier. Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH skapat en solcell tillverkad av kraftlignin – en restprodukt från papperstillverkning.

Energin från solens strålar står i dag för endast omkring två procent av jordens energibehov. Vad som krävs är miljövänliga och billiga solceller. 

Nu har forskare från Linköpings universitet och KTH lyckats skapa en solcell delvis tillverkad av kraftlignin, en relativt obehandlad restprodukt från papperstillverkning. Lignin finns i cellväggarna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, det är vad som ger styrka till växten. 

Forskarnas långsiktiga mål är en solcell helt av trämaterial.

– Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Lignin som behandlats kraftigt med olika kemikalier har tidigare använts i försök med solceller. I jämförelse med dem är solcellen av kraftlignin stabilare, enligt forskarna.

I jämförelse med traditionella solceller finns för- och nackdelar med ligninbaserade varianter, berättar Mats Fahlman.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger han.

Radar

”Klimaträddaren” koldioxidinfånging är åratal bort i Sverige

De flesta projekt i Sverige handlar åtminstone delvis om så kallad bio-CCS, där man suger upp koldioxid som bildats av förnybara ämnen.

Tekniken är hajpad och behövs för att fixa klimatmålen. I dag finns 40 anläggningar i världen som suger upp koldioxid innan röken lämnar skorstenen. Men i Sverige dröjer det flera år innan första anläggningen är på plats.

Det är en av de stora snackisarna under klimatmötet COP28 i Dubai. Tekniken som av vissa beskrivs som en klimaträddare – medan andra ser den som ett sätt för oljejättar att i oförminskad takt fortsätta med klimatskadliga fossila bränslen.

I Sverige beskrivs CCS som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Men det går trögt med tekniken, som går ut på att avskilja koldioxid från utsläppen, transportera bort den och pumpa ned den i underjorden.

En genomgång som TT gjort bland de projekt som kommit längst visar att ingen ännu formellt har fattat ett investeringsbeslut om att faktiskt gå vidare med planerna. En anledning är den stora ekonomiska osäkerheten.

Regeringen har avsatt 36 miljarder kronor för 2026–2046. Tanken är en omvänd auktion där företag tävlar om att erbjuda störst koldioxidupptag till lägst pris. Men processen har fastnat hos EU-kommissionen och hur lång tid den tar vet ingen. Klart är att auktionerna försenats till minst nästa år.

– Alla går och väntar på ett godkännande från EU, säger Julia Ahlroth, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Bolaget planerar att sätta in koldioxidavskiljning på Sandviksverket, som årligen ska fånga in 200 000 ton koldioxid. Projektet är redan försenat, och är i gång tidigast 2028.

Var hamnar koldioxiden?

Ett annat problem är var koldioxiden som avskiljs ska ta vägen. Koldioxiden måste transporteras med båt, tåg, lastbil eller i pipeline, antagligen med slutstation i Norge eller Danmark. De lösningarna finns inte i dag och transportsektorn behöver veta att den kommer att ha någon koldioxid att avskilja. Samtidigt vill ingen satsa på CCS om ingen kan transportera bort koldioxiden.

– Utmaningen är att ingenting är på plats. Vem vågar börja med ett investeringsbeslut så att de andra kan gå efter? säger Ahlroth.

Stockholm Exergi med sitt biokraftvärmeverk i Hjorthagen är antagligen längst fram i landet med planerna på sin bio-CCS-anläggning. Men även här har projektet försenats, från 2026 till tidigast 2027.

Innan bolaget vågar lägga ett investeringsbeslut väntar man in regelverket kring den omvända auktionen, säger Fabian Levihn, forskningschef och docent i industriell ekonomi vid KTH.

– Sverige hamnar efter. Vi låg bland de första, det är bara att konstatera att Danmark redan hunnit genomföra någon typ av upphandling av stöd för negativa utsläpp.

Jätteprojekt hotat

Inte heller stora utsläppare av koldioxid har satt ned foten kring CCS i Sverige. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har planer på en sådan som i ett slag skulle kapa Sveriges utsläpp med 4 procent, 1,8 miljoner ton årligen.

Men för att jättesatsningen på 10 miljarder kronor ska sjösättas behöver företaget snabba tillståndsprocesser och även nya elkablar till Gotland i god tid innan anläggningen är i bruk 2030.

– För att vi inte ska bli omsprungna måste man omedelbart ta ett mycket tydligare statligt grepp om den här strukturomvandlingen, säger vice vd Karin Comstedt Webb

I dag är Svenska kraftnäts prognos för de nya elkablarna 2031. För sent, anser Heidelberg.

– Då går investeringen kanske till något annat land, säger Comstedt Webb.