Radar

Ett av tre bolag har klimatmål i linje med Parisavtalet

Allt fler börsnoterade bolag arbetar för att halvera sina klimatutsläpp till 2030. Förra året hade bara ett av fem bolag klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål. I år finns klimatmål i ett av tre bolag.

De globala växthusgasutsläppen får sedan ett år tillbaka inte längre öka och måste även halveras varje decennium för att Parisavtalets målsättning om en maximal temperaturökning på 1,5 grader inte ska överstigas. Samtidigt måste de utsläpp som redan gjorts också tas bort från atmosfären och koldioxid från markanvändning måste minska.

Det här kallas för Carbon Law och nu har företagarnätverket Hagainitiativet granskat hur den omsätts i praktiken. Av 105 stora bolag, noterade på den svenska börsen, har 38 tydliga klimatmål som innebär att deras utsläpp halveras varje decennium eller minskar med 6,7 procent årligen.

Granskningen presenteras som ett trafikljus-index och de 38 bolagen får grönt ljus. 35 av bolagen har tydliga klimatmål, men som inte halverar utsläppen. De får gult ljus. 24 företag får rött ljus eftersom de inte har tidsatta klimatmål eller så är minskningstakten inte angiven. Åtta av bolagen har inga klimatmål och får svart ljus. 

Återanvända istället för att bygga nytt

Ett av de 38 börsnoterade bolagen som antagit målsättningen att halvera sina utsläpp till 2030 och får grönt ljus i Hagainitiativets ambitionsindex är Wihlborgs fastigheter. De äger strax under 300 fastigheter i Öresundsregionen och det mest klimatsmarta som fastighetsbranschen kan göra är att återanvända och återbruka mer, berättar Anna Nambord, chef för hållbara affärer på företaget.

– Det pratas ofta om att bygga nya klimatneutrala fastigheter men det allra bästa är när vi använder de fastigheter som redan är byggda och återanvänder det material som redan finns i omlopp, säger Anna Namnbord och utvecklar tankarna kring det cirkulära arbetssättet:

– Vi är i en bransch där det går att ha ett långsiktigt perspektiv och därför bör vi alltid väga in ekonomi, människo- och miljöperspektivet när vi tar beslut. Vår ambition är att det ska genomsyra vårt företags sätt att tänka och agera. Just nu håller vi på och tar fram vår egna klimatfärdplan.

Förra året fick Wihlborgs fastigheter rött ljus. 

– Då hade vi inte den specifika och mätbara målsättningen att halvera utsläppen, utan hade en mer generell ambition om minskad klimatpåverkan. Vår nästa utmaning blir att sätta mål även för de indirekta utsläppen i värdekedjan som vi ger upphov till, förklarar Anna Nambord.  

Indirekta utsläpp är sådana som sker både upp- och nedströms i värdekedjan utifrån var bolagen befinner sig. 

"Svårt och utmanande" att minska utsläppen

Att Hagainitativet valt att granska 105 börsnoterade bolag beror dels på deras potential att göra skillnad, men också att de är föregångare för andra. Anna Nambord är inne på samma linje:

– Det är bra när de som köper tjänster av oss också ställer klimatkrav. Likaså när vi gör det till våra underleverantörer, säger Anna Nambord.

Hon berättar att Wihlborgs fastigheter, tillsammans med andra aktörer, gått samman för en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till år 2030.

– Att jobba med hållbarhet och att minska klimatutsläppen känns ibland svårt och utmanande, och då är det fint att få ett kvitto, ett grönt ljus, på att vi som företag är på rätt väg, säger Anna Nambord.

De åtta börsnoterade bolag som får svart ljus eftersom de inte hade några klimatmål överhuvudtaget är: Swedish Orphan Biovitrum, Avanza Bank Holding, BHG Group, Cint Group, Lundin Mining Corporation, Millicom International Cellular, Sinch, Medicover.

Bolagens rankning

Rött ljus: Alfa Laval, Atrium Ljungberg, Balder, Beijer Ref, Bravida Holding, Bure Equity, Dometic Group, Evolution Gaming Group, EQT, Handelsbanken, Holmen, Lifco, Lundberg, Mycronic, Nolato, Nordnet, Nyfosa, Platzer Fastigheter Holding, Ratos, Resurs Holding, Sagax, Sectra, Securitas, Vitrolife
Gult ljus: AAK, Ahlstrom-Munksjö, Arion Bank, Atlas Copco, Autoliv, BillerudKorsnäs, Boliden, Elekta, Essity, Getinge, H&M, Hexpol, Husqvarna, Indutrade, Intrum, Klövern, Kungsleden, Latour, NCC, NENT Group, Nibe Industrier, Pandox, Peab, SAAB, SBB Norden, SEB, Skanska, SSAB, Stora Enso, Swedish Match, Thule Group, Traton SE, Veoneer, Wallenstam
Grönt ljus: ABB, Addtech, Arjo, Assa Abloy, AstraZeneca, Axfood, Betsson, Castellum, Catena, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Fabege, Fastpartner, Fenix Outdoor International, Hexagon, Hufvudstaden, ICA Gruppen, Investor, JM, Kindred Group, Kinnevik, Loomis, Lundin Energy, Nobia, Nordea Bank, Sandvik, SCA, SKF, Sweco, Swedbank, Tele2, Telia Company, TietoEVRY, Trelleborg, Volvo, Wihlborgs Fastigheter, ÅF Pöyry