Radar

Systemförändring genom lokala initiativ

Att bjuda in till en lokal matfest är en av de saker Local Futures uppmuntrar folk till på den Lokala Världsdagen.

Den 20 juni är det den Lokala Världsdagen. Då firas den lokala ekonomirörelsen över hela världen. ”Vi behöver ekonomier som är knutna till en plats så att vi förstår konsekvenserna av våra handlingar”, säger Anja Lyngbaek, biträdande programdirektör på Local Futures.

Lokaliseringsrörelsen finns, i likhet med omställningsrörelsen, över hela världen och fokuserar på att stärka lokalsamhällen, ofta med matproduktion i centrum. Initiativtagare är den internationella organisationen Local Futures,  som också driver på för ett ekonomiskt skifte – från global ekonomi som domineras av storföretag – mot lokala ekonomier som är decentraliserade och verkar inom gränserna för ekologin.

På den Lokala Världsdagen den 20 juni, på engelska World Localization Day, firas olika lokala initiativ och företag runtom i världen. Local Futures vill genom att utnämna 20 juni som den Lokala Världsdagen belysa lokalisering som en strategi för systemförändring.

– De flesta är nog medvetna om att starka lokalsamhällen är bra när vi har en kris, men de kanske inte nödvändigtvis ser dem som en strategi för långsiktig förändring, säger Anja Lyngbaek, biträdande programdirektör i Local Futures.

Lokal matfest

Förra året var första året dagen firades. Människor från 172 olika länder lyssnade på talare som Joanna Macy, Noam Chomsky och Charles Eisenstein.

I år arrangerar Local Futures i upptakten till den 20 juni en online konferens med talare som Vandava Shiva och Naomi Klein. Under veckan utforskas vad som kan bli möjligt med en skifte från globalt till lokalt och hur man kan göra det.

Nytt för i år är att lokala organisationer från över 23 olika länder bjuder in till egna firanden av lokalisering. I Sverige håller Lokalekonomidagarna ett webinarium om hållbar lokal energiförsörjning. Anja Lyngbaek berättar att hon fått mycket energi av att koordinera de lokala firandena.

Anja Lyngbaek, biträdande programdirektör i Local Futures
Anja Lyngbaek, biträdande programdirektör i Local Futures. Foto: Marcelo Bezerra 

– Jag känner verkligen att just nu, i slutet av pandemin, är rätt tid att bygga en rörelse från det globala till det lokala som kan bli väldigt bred med en stor mångfald, säger hon.

Local Futures uppmuntrar också privatpersoner att själva bjuda in till en lokal matfest (eng. Local Food Feast). Tanken är att människor möts online eller fysiskt, äter lokalt producerad mat, pratar om var maten kommer från och hur vi kan stärka vår självförsörjningsgrad.

– Vi lägger extra fokus på mat i år. Vi är övertygade om att lokal mat behöver vara i hjärtat av en omställning, menar Anja Lyngbaek.

Storföretag gynnas idag

Enligt Local Futures ger en omställning till lokal mat flera positiva sidoeffekter. Det skapar fler lokala jobb med bättre och värdigare sysselsättningar nära hemmet. Det löser också frågan om matsuveränitet, alltså människors rätt till hälsosam och kulturellt lämplig mat producerad genom hållbara metoder samt människors rätt att själva definiera sin mat och med vilka jordbruksmetoder den produceras.

Local Futures betonar även att vissa nyckelmekanismer behöver förändras för att få till fungerande lokalekonomier. Idag kan stora företag flytta runt i världen, sätta upp en handel i ett land och produktion i annat. De slipper ofta betala skatt i länder de verkar i. Politiker kan till och med attrahera storföretag genom att erbjuda gratis mark eller att de inte ska behöva betala elektricitet.

Storföretagen har helt enkelt andra spelregler än små lokala företag. De drivs också som bekant av tillväxt med aktieägare som vill ha så mycket vinst som möjligt. Det blir i praktiken omöjligt för småföretagen att konkurrera med storföretag som gynnas av systemet och pressar kostnader genom att inte ta hand om varken miljön eller människorna.

– Man kan inte fortsätta subventionera det stora och globala. Om vi ska stödja något är det vad vi vill ha, avslutar Anja Lyngbaek.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV