Radar

Skadligt ogräsmedel i ekologiska växtprodukter

Så här såg många tomatplantor ut efter att ha fått ekologisk flytande växtnäring.

För ungefär ett år sedan fick flera tomatodlare sina plantor förstörda efter att de använt ekologisk flytande växtnäring. I en rapport konstateras nu att 10 av 11 analyserade växtnäringar innehöll rester av ogräsmedlet klopyralid. Under våren har odlare dessutom upptäckt samma sorts skador av tomat- och chilijord.

Det var journalisten och fritidsodlaren Lena Israelsson som först uppmärksammade problemet med förstörda tomatplantor. Hon fick in mängder av bilder från hobbyodlare på tomatplantor som krullat ihop sig så att blasten bildat små knutar och slutat växa.

Efter det har Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, följt upp arbetet och gjort egna analyser i laboratorium av 14 växtnäringsprodukter. De har också gjort egna provtagningar och skickat ut en enkät till drabbade odlare. Alla växtmedel som testades var Krav-godkända, utom Grandiol.

Enligt rapportens författare och sekreterare för FOR, Ulf Nilsson, innehöll tio av de elva flytande växtnäringsprodukterna rester av ogräsmedlet klopyralid. De tre fasta pelleterade växtnäringsprodukterna som testades var däremot fria från bekämpningsmedel.

– Det är ju väldigt många produkter som faktiskt innehåller det här ogräsmedlet. Vi har också sett att det är väldigt många olika varumärken som är baserade på vinass.

Vinass är en restprodukt från jordbruket. Eftersom den innehåller mycket näring används den i växtnäring. Vinassen som används i ekologisk växtnäring och som säljs på den svenska marknaden kommer enligt Ulf Nilsson nästan bara från sockerbetor som odlats konventionellt i Tyskland, Frankrike och Polen – där klopyralid används i mycket högre utsträckning än i Sverige.

"Trodde inte det skulle hända igen"

Under våren har Lena Israelsson uppmärksammat att en av de större tillverkarna av ekologisk tomat- och chilijord orsakat samma typ av skador som de som kom från de flytande ekologiska växtnäringarna. Hittills har det lett till att tillverkaren dragit tillbaka produkten från marknaden.

– Jag trodde inte att det skulle hända efter hela historien med den ekologiska växtnäringen. Men folk delade bilder och Lena Israelsson skrev om det på sin blogg. Därefter har tillverkaren skickat jorden på analys, vi väntar nu på analyssvaret, säger Ulf Nilsson.

Ulf Nilsson, FOR
Ulf Nilsson, FOR. Foto: Ulrika Flodin Furås

Även FOR håller på att undersöka saken närmare, och skickar nu in fler prover på jord och gödsel.

– Många odlare är oroliga och undrar om de verkligen vågar använda ekologiska produkter.

Han berättar att flera återförsäljare, som till exempel Blomsterlandet,  Coop och Ica nu har slutat att sälja produkter som innehåller vinass. FOR har också haft kontakt med två tyska stora producenter på marknaden, varav den ena har slutat sälja produkter som innehåller vinass till Sverige. Den andra försöker hitta andra råvaror att använda istället för vinass.

– Vi tycker att de som tillverkar dessa produkter måste garantera att produkten ska vara ren. Då måste man skicka den på kemisk analys och provodla också, eftersom växterna oftare är känsligare än den kemiska analysen visar.

"Problematiskt för konsumenten"

Krav skriver på sin hemsida att de sedan uppgifterna kom fram, tillsammans med oberoende certifieringsorgan (kontrollföretag) och producenterna har ”arbetat för att klarlägga orsaken till problemen och för att undanröja dem”.

– De tittar bland annat på om produkterna kan fortsätta att vara kravmärkta framöver. Det blir ju problematiskt för konsumenten som vill göra bra miljöval när det står att det är kravmärkt men ändå innehåller restprodukter från konventionellt jordbruk som dessutom innehåller bekämpningsmedelsrester.

Kan den som köper flytande ekologisk växtnäring i år känna sig säker på att det inte innehåller klopyralid?

– Det är jättesvårt att svara på. Men de stora kedjorna har ju tagit bort produkter med vinass.

I rapporten skriver ni att det inte finns någon oberoende myndighet som gör egna undersökningar – istället överlåts det åt producenterna, är det ett problem?

– Ja, det är ett stort problem att det inte finns någon myndighet som tar ansvar för fritidsodlaren. Yrkesodlarna har ju Jordbruksverket. Men enskilda hobbyodlare har inte råd att själva skicka växtnäring på analys. Det är också viktigt att det är någon oberoende som tittar på frågan, som inte har något ekonomiskt intresse.

Saknas produktlagstiftning

Ulf Nilsson tycker även att det är ett problem att det inte finns något regelverk med en ordentlig produktlagstiftning kring de här frågorna.

– Det är inte olagligt att ha klopyralid i ekologisk växtnäring. För producenterna är det värdelöst att det här kommer fram, men det skulle vara svårt att stämma dem. Det hade behövts en bättre lagstiftning.

Han säger att FOR har kontaktat statssekreteraren på Jordbruksdepartementet men inte fått något svar på hur de ser på frågan.

– Den stora lösningen skulle vara att förbjuda ogräsmedlet klopyralid i lantbruket i hela EU. Även om det är väldigt små mängder som används  i det som säljs just i Sverige är de tillräckligt stora för att göra skada. Och i övriga Europa har vi fått uppgifter på att användningen ökat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV