Radar

Ekologiskt odlad mark minskar

Omställningsarealen har minskat för tredje året i rad enligt Jordbruksverket.

I fjol minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken jämfört med året dessförinnan. Det är första gången sedan 2012 som en minskning har skett.

Ekologiskt brukad mark kan delas upp i mark som är helt omställd till ekologisk produktion och sådan som är under omställning. Medan arealen omställd mark har ökat de senaste tre åren, har den som är under omställning minskat i samma takt.

Därmed har den tidigare ökningen av den totala arealen ekologisk jordbruksmark planat ut sedan 2018. Under 2020 minskade den till och med, detta för första gången sedan 2012, enligt nya siffror från Jordbruksverket.

Forskare har tidigare pekat på flera orsaker till att allt färre bönder väljer att ställa om till ekologisk odling. En tänkbar anledning som nämns är ekonomiska skäl – då det leder till lägre produktion. Samtidigt är brist på stallgödsel, som används som näring, ett stort problem för många.

Därtill tillåts varken kemiska bekämpningsmedel eller mineralgödsel vid ekologisk odling, vilket kan resultera i större problem med skadedjur och ogräs.

Regeringens mål är att 30 procent av Sveriges jordbruksmark ska odlas ekologiskt under 2030. Förra året var den siffran drygt 20 procent. Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län ligger redan över målet. Blekinge och Skåne hamnar längst ner på listan då knappt tio procent av marken odlas ekologiskt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV