Radar

Biologisk mångfald förutsättningen för mänskligt liv

Det råder bostadsbrist för bland annat insekter och genom att sätta upp insektshotell kan enskilda personer bidra till att gynna den biologiska mångfalden.

Årets dag för biologisk mångfald firas internationellt under följande slogan: ”We’re part of the solution #ForNature”. Dagen som infördes av FN 1994 infaller den 22 maj och är ett sätt att både hylla och belysa betydelsen av biologisk mångfald.

En av de engagerade i frågan om biologisk mångfald i Sverige är Amanda Tas, fil.mag i miljövetenskap och ideell naturvårdare.

– Man skulle kunna säga att dagen är en hyllning till den biologiska mångfalden och en chans för allmänheten att förstå hur viktig den är. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för liv på jorden, utan den kommer vi inte överleva, säger hon.

Även vanliga människor kan inventera skogar, menar Amanda Tas och hänvisar till ett häfte från Skydda skogen, Nyfiken på skog, där det står hur man gör
Även vanliga människor kan inventera skogar, menar Amanda Tas och hänvisar till ett häfte från Skydda skogen, Nyfiken på skog, där det står hur man gör. Men säger hon: " Det viktigaste är att vi minskar vår konsumtion av allting och att vi minskar vår förbrukning av energi."  Foto: Andreas Emanuelsson

Årets slogan ”We’re part of the solution #ForNature” valdes av Sekretariatet för Konventionen om Biologisk mångfald, som en påminnelse om att biologisk mångfald är svaret på många av de hållbarhetsutmaningar världen står inför. Och att biologisk mångfald är grunden för att kunna bygga en hållbar utveckling.

Biologisk mångfald ger en rad ekosystemtjänster som ren luft och att förhindra erosion. Om dessa ekosystemtjänster försvagas minskar möjligheten att möta klimatförändringarna, beskriver Amanda Tas och säger:

– Vi går nu mot en fyragraders temperaturhöjning och vi behöver fungerande ekosystem för att möta den. Förstör  vi den biologiska mångfalden så förstör vi vår möjlighet att överleva.

Enligt Amanda Tas finns det mycket som enskilda personer kan göra för att gynna den biologiska mångfalden.

– Sätt gärna upp insektshotell, fågelholkar och fladdermusholkar. Det råder bostadsbrist för dem eftersom vi människor förstör deras naturliga miljöer. Andra saker man kan göra är att skriva insändare, skaffa mer kunskap och låta trädgården bli mer vildvuxen och att låta gräsmattan få ha sitt eget liv, säger hon.

Biologisk mångfald finns och behöver finnas både på land och i vatten och hav
Biologisk mångfald finns och behöver finnas både på land och i vatten och hav. Att odla vilda växter och gynna ängsmark genom att exempelvis sätta upp insektshotell är saker som enskilda personer kan göra. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Kampanjen syftar till att öka intresset för och anknytningen till biologisk mångfald och stödet för ett starkt globalt ramverk i frågan, hos allmänheten. Och i år är dagen särskilt viktigt menar en av de svenska initiativtagarna Rebecka Le Moine (MP).

– I år hoppas vi att ett internationellt ramverk för biologisk mångfald kommer att förhandlas fram, säger hon.

Ett internationellt ramverk kan enligt Le Moine bidra till att politiken runt biologisk mångfald blir mer ambitiös med konkreta uppföljningsmål samt att frågan blir mer känd. Årets kampanj sker enbart online på grund av covid-19-pandemin.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.