Radar

Biologisk mångfald förutsättningen för mänskligt liv

Det råder bostadsbrist för bland annat insekter och genom att sätta upp insektshotell kan enskilda personer bidra till att gynna den biologiska mångfalden.

Årets dag för biologisk mångfald firas internationellt under följande slogan: ”We’re part of the solution #ForNature”. Dagen som infördes av FN 1994 infaller den 22 maj och är ett sätt att både hylla och belysa betydelsen av biologisk mångfald.

En av de engagerade i frågan om biologisk mångfald i Sverige är Amanda Tas, fil.mag i miljövetenskap och ideell naturvårdare.

– Man skulle kunna säga att dagen är en hyllning till den biologiska mångfalden och en chans för allmänheten att förstå hur viktig den är. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för liv på jorden, utan den kommer vi inte överleva, säger hon.

Även vanliga människor kan inventera skogar, menar Amanda Tas och hänvisar till ett häfte från Skydda skogen, Nyfiken på skog, där det står hur man gör
Även vanliga människor kan inventera skogar, menar Amanda Tas och hänvisar till ett häfte från Skydda skogen, Nyfiken på skog, där det står hur man gör. Men säger hon: " Det viktigaste är att vi minskar vår konsumtion av allting och att vi minskar vår förbrukning av energi."  Foto: Andreas Emanuelsson

Årets slogan ”We’re part of the solution #ForNature” valdes av Sekretariatet för Konventionen om Biologisk mångfald, som en påminnelse om att biologisk mångfald är svaret på många av de hållbarhetsutmaningar världen står inför. Och att biologisk mångfald är grunden för att kunna bygga en hållbar utveckling.

Biologisk mångfald ger en rad ekosystemtjänster som ren luft och att förhindra erosion. Om dessa ekosystemtjänster försvagas minskar möjligheten att möta klimatförändringarna, beskriver Amanda Tas och säger:

– Vi går nu mot en fyragraders temperaturhöjning och vi behöver fungerande ekosystem för att möta den. Förstör  vi den biologiska mångfalden så förstör vi vår möjlighet att överleva.

Enligt Amanda Tas finns det mycket som enskilda personer kan göra för att gynna den biologiska mångfalden.

– Sätt gärna upp insektshotell, fågelholkar och fladdermusholkar. Det råder bostadsbrist för dem eftersom vi människor förstör deras naturliga miljöer. Andra saker man kan göra är att skriva insändare, skaffa mer kunskap och låta trädgården bli mer vildvuxen och att låta gräsmattan få ha sitt eget liv, säger hon.

Biologisk mångfald finns och behöver finnas både på land och i vatten och hav
Biologisk mångfald finns och behöver finnas både på land och i vatten och hav. Att odla vilda växter och gynna ängsmark genom att exempelvis sätta upp insektshotell är saker som enskilda personer kan göra. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Kampanjen syftar till att öka intresset för och anknytningen till biologisk mångfald och stödet för ett starkt globalt ramverk i frågan, hos allmänheten. Och i år är dagen särskilt viktigt menar en av de svenska initiativtagarna Rebecka Le Moine (MP).

– I år hoppas vi att ett internationellt ramverk för biologisk mångfald kommer att förhandlas fram, säger hon.

Ett internationellt ramverk kan enligt Le Moine bidra till att politiken runt biologisk mångfald blir mer ambitiös med konkreta uppföljningsmål samt att frågan blir mer känd. Årets kampanj sker enbart online på grund av covid-19-pandemin.