Radar

Ingen ekonomi utan hälsa och miljö

Den 21/5 startar ett toppmöte om global hälsa i Rom.

Inför toppmötet om global hälsa i Rom på torsdag släpper nätverket Wellbeing Economy Alliance (WEAll) ett policydokument om en ekonomi för  välmående. I dokumentet konstaterar WEAII att det inte går att göra en avvägning mellan miljö- och klimatfrågan, ekonomi eller hälsa, de är sammanlänkade.

Den 21:a maj startar Global Health Summit i Rom. Toppmötet är ett tillfälle för G20 samt inbjudna ledare, chefer för internationella och regionala organisationer och företrädare för globala hälsoorgan, att dela erfarenheter från COVID-19-pandemin.

Det globala nätverket The Wellbeing Economy Alliance (WEAll), som arbetar för att omvandla det ekonomiska systemet till ett system som skapar social rättvisa på en hälsosam planet, lanserade under gårdagen (17/5) ett policydokument i syfte att påverka beslutsfattarna vid toppmötet.

En av de medverkande författarna till rapporten är Giorgia Dalla Libera Marchiori, som studerar Sustainable management vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Giorgia Dalla Libera Marchiori är en av författarna i policydokumentet Five Pathways TowardHealth-EnvironmentPolicy in a WellbeingEconomy
Giorgia Dalla Libera Marchiori är en av författarna i policydokumentet Five Pathways TowardHealth-EnvironmentPolicy in a WellbeingEconomy. Foto: Pressbild

– Jag började min bana inom biomedicin och hälsa, men ser mig nu mer som en systemtänkare. När jag såg inbjudan om att delta i detta tänkte jag att jag, med min bakgrund, skulle kunna bidra, säger hon.

Rapporten identifierar fem huvudområden

I arbetet med policydokumentet har man samlat och och granskat forskning med utgångspunkten; en ekonomi för välmående. Och i rapporten har fem huvudområden identifierats: Hållbar mat, energisystem, socialt samarbete, hälsovård och utbildning. Dessutom lyfter man fram konkreta exempel, case studies, där det man förordar praktiseras i verkligheten.

– Inom vissa områden, som mat, finns det många hållbarhetsinitiativ och det var enkelt att hitta case studies. För andra områden, som exempelvis utbildning var det mer utmanande , men vi har case studies för alla områden, säger Giorgia Dalla Libera Marchiori.

Arbetsgruppen har även fokuserat på att hitta exempel och forskning från olika delar av världen för att undvika att bli Europacentrerat.

Författarna hoppas att den samlade forskningen tillsammans med de konkreta exemplen i rapporten ska påverka beslutsfattarna under toppmötet
Författarna hoppas att den samlade forskningen tillsammans med de konkreta exemplen i rapporten ska påverka beslutsfattarna under toppmötet. Foto: WEAll

Den viktigaste slutsaten i policydokumentet är att allt hänger ihop och att det inte går att göra en avvägning mellan miljö- och klimatfrågan, ekonomi eller hälsa.

– Vi räddar antingen alla tre eller förstör dem alla. Det finns ingen möjlighet att ha ekonomisk aktivitet utan hälsa eller miljö, säger Giorgia Dalla Libera Marchiori.

Policydokumentet vänder sig främst till beslutsfattare men är även tillgänglig för allmänheten. I författargruppen ingår personer med en bredd av kompetenser, från ekonomi till ekologi, hälsa och hållbar utveckling. Den 18/6 kommer arbetet presenteras vid ett online-event där man hoppas att personer från de konkreta exemplen i dokumentet kommer att medverka.

Fotnot: Länk till rapporten: https://wellbeingeconomy.org/five-pathways-towards-health-environment-policy-in-a-wellbeing-economy. Rapportens huvudförfattare är professor Éloi Laurent, vid School of Management och School of Management and Innovation at Sciences Po and Ponts ParisTech och gästprofessor vid Stanford University.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV