Radar

Ingen ekonomi utan hälsa och miljö

Den 21/5 startar ett toppmöte om global hälsa i Rom.

Inför toppmötet om global hälsa i Rom på torsdag släpper nätverket Wellbeing Economy Alliance (WEAll) ett policydokument om en ekonomi för  välmående. I dokumentet konstaterar WEAII att det inte går att göra en avvägning mellan miljö- och klimatfrågan, ekonomi eller hälsa, de är sammanlänkade.

Den 21:a maj startar Global Health Summit i Rom. Toppmötet är ett tillfälle för G20 samt inbjudna ledare, chefer för internationella och regionala organisationer och företrädare för globala hälsoorgan, att dela erfarenheter från COVID-19-pandemin.

Det globala nätverket The Wellbeing Economy Alliance (WEAll), som arbetar för att omvandla det ekonomiska systemet till ett system som skapar social rättvisa på en hälsosam planet, lanserade under gårdagen (17/5) ett policydokument i syfte att påverka beslutsfattarna vid toppmötet.

En av de medverkande författarna till rapporten är Giorgia Dalla Libera Marchiori, som studerar Sustainable management vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Giorgia Dalla Libera Marchiori är en av författarna i policydokumentet Five Pathways TowardHealth-EnvironmentPolicy in a WellbeingEconomy
Giorgia Dalla Libera Marchiori är en av författarna i policydokumentet Five Pathways TowardHealth-EnvironmentPolicy in a WellbeingEconomy. Foto: Pressbild

– Jag började min bana inom biomedicin och hälsa, men ser mig nu mer som en systemtänkare. När jag såg inbjudan om att delta i detta tänkte jag att jag, med min bakgrund, skulle kunna bidra, säger hon.

Rapporten identifierar fem huvudområden

I arbetet med policydokumentet har man samlat och och granskat forskning med utgångspunkten; en ekonomi för välmående. Och i rapporten har fem huvudområden identifierats: Hållbar mat, energisystem, socialt samarbete, hälsovård och utbildning. Dessutom lyfter man fram konkreta exempel, case studies, där det man förordar praktiseras i verkligheten.

– Inom vissa områden, som mat, finns det många hållbarhetsinitiativ och det var enkelt att hitta case studies. För andra områden, som exempelvis utbildning var det mer utmanande , men vi har case studies för alla områden, säger Giorgia Dalla Libera Marchiori.

Arbetsgruppen har även fokuserat på att hitta exempel och forskning från olika delar av världen för att undvika att bli Europacentrerat.

Författarna hoppas att den samlade forskningen tillsammans med de konkreta exemplen i rapporten ska påverka beslutsfattarna under toppmötet
Författarna hoppas att den samlade forskningen tillsammans med de konkreta exemplen i rapporten ska påverka beslutsfattarna under toppmötet. Foto: WEAll

Den viktigaste slutsaten i policydokumentet är att allt hänger ihop och att det inte går att göra en avvägning mellan miljö- och klimatfrågan, ekonomi eller hälsa.

– Vi räddar antingen alla tre eller förstör dem alla. Det finns ingen möjlighet att ha ekonomisk aktivitet utan hälsa eller miljö, säger Giorgia Dalla Libera Marchiori.

Policydokumentet vänder sig främst till beslutsfattare men är även tillgänglig för allmänheten. I författargruppen ingår personer med en bredd av kompetenser, från ekonomi till ekologi, hälsa och hållbar utveckling. Den 18/6 kommer arbetet presenteras vid ett online-event där man hoppas att personer från de konkreta exemplen i dokumentet kommer att medverka.

Fotnot: Länk till rapporten: https://wellbeingeconomy.org/five-pathways-towards-health-environment-policy-in-a-wellbeing-economy. Rapportens huvudförfattare är professor Éloi Laurent, vid School of Management och School of Management and Innovation at Sciences Po and Ponts ParisTech och gästprofessor vid Stanford University.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.