Radar

Bra valdeltagande när samerna röstade

I söndags gick Sveriges samer till vallokalerna för att rösta fram 31 företrädare som ska sitta i Sametinget de kommande fyra åren.

På söndagen lade landets samer sina röster till Sametinget – och allt fler visade intresse för att rösta. Röstningen ägde rum i 24 vallokaler från Karesuando i norr till Göteborg i söder.

Inför valet fanns 9 220 personer upptagna i den samiska röstlängden – runt 460 fler än vid det förra valet 2017.

–  Valdeltagandet i vallokalerna har varit bra. I år var det 2 135 personer som röstade i lokal jämfört med 1 964 vid förra valet, säger Elisabeth Kråik, vice ordförande i valnämnden, till TT.

Men de flesta väljer att poströsta.

– Jag tror att det beror mycket på att man har långt till vallokalerna, säger Elisabeth Kråik.

Hur många som valt att poströsta är för tidigt att säga.

Årets val skedde under coronasäkra former, med separata in- och utgångar samt handsprit, munskydd och plasthandskar tillgängliga för väljarna. Det traditionsenliga fikat som väljarna brukar bjudas på ställdes in.

Samer bosatta i Västsverige slapp för första gången välja mellan att poströsta eller åka till Stockholm, rapporterar P4 Göteborg.

– Man känner sig som en same, identiteten stärks när man kliver in i vallokalen, säger Lars-Einar Hästner som åkt från Tjörn till den nyinrättade vallokalen i Göteborgsstadsdelen Högsbo.

Resultatet dröjer

Av de som får rösta finns ungefär 45 procent i Norrbotten, 22 procent i Västerbotten, åtta procent i Stockholms län och sex procent i Jämtland län. Övriga är spridda över landet.

Sametinget fungerar både som en folkvald församling och en statlig förvaltningsmyndighet, men i praktiken är dess beslutsmakt begränsad. Enligt väljarundersökningar vill en majoriteten av väljarkåren se ett ökat självbestämmande för tinget.

Knäckfrågan som splittrar de åtta partierna i två block är huruvida alla samer ska ha rätt att nyttja land och vatten i sina hemområden. Den politiska skiljelinjen står framför allt mellan dem som anser att samebyarna ska styra jakt, fiske och renskötsel – och dem som menar att samebyarna ska ha minskat inflytande och att alla samer ska ha rätt att ta del av jakt och fiske.

I förra valet fick partiet Jakt- och fiskesamerna flest röster, men lyckades därefter inte bilda majoritet i Sametinget.

Valmyndigheten räknar med att ha ett resultat den 25 maj.

Val till Sametinget

I Sametingsvalet väljer det samiska folket 31 företrädare till det folkvalda organet, kallat plenum. Plenum väljer i sin tur styrelse och styrelseordförande, presidium och ordförande (talman) samt ett flertal nämnder. Du röstar inte bara på ett parti utan har också möjlighet att personrösta genom att kryssa en person som du har förtroende för.

Sametingsvalet äger rum den tredje söndagen i maj vart fjärde år. 2021 sker valet den 16 maj. Både röstning vid vallokal och poströstning går bra.

Bara samer över 18 år som blivit upptagna i röstlängden kan utöva sin rösträtt. Sista dag för anmälan till röstlängden är generellt den 20 oktober året innan valet.

Källa: Sametinget

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV