Radar

Malmö miljöbästa kommun på kritiserad lista

I Malmös miljöprogram för 2021-2030 ingår bland annat att göra staden mer motståndskraftig mot översvämningar.

Malmö har av tidningen Aktuell Hållbarhet utsetts till landets miljöbästa kommun år 2021. Bakom placeringen ligger bland annat utbyggnad  av kollektivtrafik och minskade utsläpp. Men landets, enligt listan, ”miljösämsta” kommun – Nordmaling – riktar kritik mot hur rankingen går till. ”Vi svarade inte ens på enkäten”, säger kommunordföranden Madelaine Jakobsson (C).

Det är trettonde året som Aktuell Hållbarhet gör en miljörankning av Sveriges kommuner. Rankingen görs utifrån deras egen enkät som skickas ut till alla kommuner, statistik från 10 andra källor som till exempel Vattenmyndigheten, SCB, Djurens rätt och Avfall Sverige, samt klimatdata över kommunens koldioxidutsläpp.

– För några år sedan gjorde vi ett strategiskt vägval och sa att vi måste bli lika bra på hållbarhetsfrågorna som klimat och miljö. Sedan dess har vi gjort en resa där vi jobbat utifrån de tre perspektiv som Agenda 2030 utgår ifrån – det sociala, ekonomiska och klimat- och miljöperspektivet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, som utses till den miljöbästa kommunen i landet för fjärde gången.

Senast de toppade listan var 2014, och innan dess 2013 och 2010. Förra året hamnade Helsingborg högst upp på listan.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Johan Nilsson/TT

Katrin Stjernfeldt Jammeh berättar att de bland annat antagit en ny mötes- och resepolicy för Malmö stads anställda och byggt ut cykelbanor. Plastpåsar är inte längre tillåtna i torghandeln och de håller på att titta på hur de kan stoppa koldioxidutsläppen från avfallsbolaget Sysavs förbränningsanläggning.

– Vi är den stad i Sverige som växer allra snabbast just nu, samtidigt som vi är en av de minsta kommunerna till ytan i jämförelse med befolkning. Det ställer jättehårda krav om man ska leva upp till klimatmålen. Vi har en tydlig ambition att ligga i framkant och utveckla nya lösningar.

Nordmaling: "Miljöfrågorna är viktiga för oss"

Längst ned på listan hamnar Nordmaling kommun i Västerbotten, vilket innebär att de rankas som miljösämsta kommun. Den centerpartistiska kommunordföranden Madelaine Jakobsson säger att placeringen beror på att de inte svarade på enkäten som Aktuell Hållbarhet skickade ut.

– Som liten kommun upplever vi att det är svårt att svara på enkäten och att den riktar sig till större kommuner. Vi gör mycket arbete men allt dokumenteras inte på samma sätt som i en större kommun. Vi har bara två miljöinspektörer, det är svårt för dem att hinna avsätta tid för att skicka in all dokumentation och strategier som ska redovisas i enkäten.

Hon menar att Nordmaling kommun bedriver ett intensivt miljöarbete. Som exempel nämner hon en miljö-och resepolicy som antagits nyligen.

– Jag tycker det är märkligt att de kommuner som inte svarar ändå är med i rankingen och hamnar längst ned på listan. Miljöfrågorna är viktiga för oss. Vi jobbar mycket med att minska matsvinnet och giftfria miljöer kopplat till förskolor till exempel.

84 procent av kommunerna har svarat

Catrin Offerman är projektledare för Aktuell Hållbarhets arbete med listan över kommunernas miljöarbete. Hon förklarar att frågorna till kommunerna (enkäten) utgör ungefär 40 procent av rankingen, statistiken ungefär 38 procent och datan över kommunens koldioxidutsläpp cirka 19 procent.

På Aktuellt Hållbarhets hemsida står det att deras enkät kan ge 23 poäng, extern data 20 poäng och klimatdata 10 poäng. ”De kommuner som kommer längst ned i rankningen har sannolikt inte svarat på enkätdelen som står för 44 procent av de sammanlagda poängen i år,” står det på hemsidan.

Ändå benämns de kommuner som hamnar längst ned som miljösämst.

– Jag förstår att de kommuner som inte svarat och hamnar sist kan tycka det blir orättvist. Men går man in och tittar på de enskilda kommunernas svar har vi varit tydliga med att skriva ut att de inte har svarat. 84 procent av alla kommuner har ändå svarat på frågorna, säger Catrin Offerman.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV