Radar

Kandidat till Sametinget som brinner för skogsfrågor

Sametingets öppnande 2017 i Östersund.

På söndag är det val till Sametinget, en av kandidaterna är Erik-Oscar Oscarsson – en pensionerad kyrkoherde som kandiderar för Jakt- och fiskesamerna och som brinner för skogsfrågor och för alla samers lika rätt till land och vatten. 

Erik-Oscar Oscarsson, 67 år, bor i dag i Härnösand men är uppvuxen utanför Dorotea där han har sett hur hans barndoms skogar har kalhuggits av skogsbolagen. De stora kalhyggena är ett stort bekymmer menar han, både för den biologiska mångfalden och klimatet – men också för alla samer vars kultur hotas av skövlingarna. Det handlar inte bara om renbetesmarken menar han, utan också att miljön i vattendragen påverkas negativt vid stora avverkningar.

Erik-Oscar Oscarsson kandiderar både i valet till Sametinget på söndag och i kyrkovalet i höst
Erik-Oscar Oscarsson kandiderar både i valet till Sametinget på söndag och i kyrkovalet i höst. Foto: Privat

Han skräder inte orden när han pratar om de stora skogsbolagens hantering av skogsfrågorna gentemot samerna. 
– De är som gamla tiders storuppköpare som köpte upp hemman väldigt billigt och på så sätt lurade skogsägare på mark, säger han.

De senaste veckorna har det pågått ett skogsuppror mot det statliga bolaget Sveaskogs avverkningar  vid renbetesmarkerna i Ängeså sameby och Tärendö sameby i Pajala kommun. Erik-Oscar Oscarsson säger att han själv inte har kunnat delta aktivt i protesterna på grund av sin hälsa men att han stödjer dem helhjärtat.

Kyrkovalet

Förutom samevalet så kandiderar Erik-Oscar Oscarsson också till kyrkovalet i höst. Han står bland annat som första kandidat för Vänstern i Svenska kyrkan, ViSK, i Härnösands pastorat och stift. Även där planerar han att driva skogsfrågorna och samers rättigheter om han blir invald.

En fråga som ViSK driver är att minst 20 procent av den skog som Svenska kyrkan äger ska omvandlas till reservat. Men Erik-Oscar Oscarsson menar att det också kan vara problematiskt med reservatsbildningar på många platser. Han är till exempel kritisk till Sveaskogs planer på reservat väster om lappmarksgränsen, eftersom han menar att det skulle lägga ”en död hand” över området.

– Folk måste också kunna leva av marken och vattnet, säger han.

Enligt rennäringslagen så har i dag endast samer som till hör en sameby rätt att använda marken inom renbetesområdena, Erik-Oscar Oscarsson och hans parti vill istället att den rätten ska tillfalla alla samer, så att även de som lever av till exempel jakt och fiske ska kunna nyttja marken utan problem.

– Det är den största och viktigaste frågan för oss, säger han.

Ett gömt liv

Erik-Oscar Oscarsson växte upp på en tid då den samiska identiteten var något som de flesta inte skyltade med. ”Ett gömt liv” kallar han det själv i dag och det kom att dröja många år innan han såg sig själv som same fullt ut. Förutom att arbeta som präst och kyrkoherde så har han ägnat en stor del av sitt liv åt att forska om samisk historia och hålla föredrag.

Bland annat har han skrivit ett kapitel i Svenska kyrkans vitbok som handlar om Svenska kyrkans rastänkande i början av förra seklet som innebar att samerna delades upp i renägare och andra samer. Just nu håller han på med ett forskningsprojekt om hur Sveriges biskopar har betett sig mot samer genom historien. Det var också forskningen som blev hans väg in i politiken.

– De var på mig i flera år och sa att du som har skrivit så många artiklar och hållit föredrag, ska du inte ställa upp till Sametinget? Och till slut sa jag ja, säger Erik-Oscar Oscarsson som nu har suttit i tre perioder som ersättare i Sametinget.

De två föregående perioderna var han också vice ordförande i Kulturnämnden. Nu hoppas han kunna fortsätta driva samefrågorna på två arenor – både i Sametinget och i Svenska kyrkan.