Radar

Studie: Två enkla råd hjälper mot tarmsjukdom

En pilotstudie ger hoppingivande resultat för dem som lider av IBS (irritable bowel syndrome).

Två enkla kostråd tycks kunna hjälpa en stor del av dem som lider av mag- och tarmsjukdomen IBS: Ta bort allt onödigt socker och minska på stärkelsen. Än så länge är det bara visat i en pilotstudie, men professor Bodil Ohlsson anser att resultaten är mycket lovande.

– Ja, det är ett stort steg. En del blev i princip botade på två-tre dagar. Det var en så radikal förändring, så de var helt chockade själva, säger hon till TT.

I studien ingick totalt 105 personer med IBS (irritable bowel syndrome). 80 av dem fick under fyra veckor minska på socker och stärkelse, samtidigt som 25 personer i en kontrollgrupp fick fortsätta att äta som de brukar.

Tre fjärdedelar av dem som lade om sin kost enligt de enkla råden fick minskade besvär, skriver allas.se, som var först med att rapportera om studien. De fick mindre ont, de var mindre uppsvällda och hade färre diarréer.

Studien är den första i sitt slag och har hittills presenterats i fyra vetenskapliga artiklar. Det är viktigt att resultaten bekräftas i fler studier, betonar Bodil Ohlsson, men eftersom resultaten är så goda har metoden börjat spridas inom primärvården.

– Vi tog bara bort det meningslösa sockret och då får man ingen näringsbrist. Vi såg till och med att näringsintaget hos deltagarna förbättrades, för när de tar bort sockret måste de äta mer riktig mat i stället. De åt mer frukt och grönt och mer mejeriprodukter.

Bakgrunden till att metoden testas är att stora genetiska studier visat att många av dem som lider av IBS av genetiska skäl saknar en viss typ av enzymer som behövs för att bryta ner socker.

– Det är inte en total brist, utan en partiell, så de har nedsatt förmåga att bryta ner sockret, säger Bodil Ohlsson, som är professor i gastroenterologi vid Lunds universitet.

IBS

IBS är en förkortning av engelskans irritable bowel syndrome, som betyder lättretbar eller överkänslig tarm.

Det är oklart vad IBS beror på.

Tillståndet orsakar magont. Diagnosen IBS kan ställas om problemen med magont kombineras med något av tre följande symptom:

1. Din magsmärta påverkas av att du bajsar – antingen lindras eller förvärras.

2. Problem med diarré eller förstoppning. Ofta växlar det hos IBS-patienter mellan diarré och förstoppning.

3. Oregelbunden avföring.

Källa: 1177.se