Radar

Stort slamparti underkänns

Kraftigt förhöjda halter av tungmetaller upptäckta vid vattenreningsverk.

Ett slamparti med 20 ton fosfor underkänns för användning på åkrar på grund av höga halter av nickel och krom. Utsläppet påverkar den cirkulära ekonomin negativt och tungmetaller kommer ut i havet. Källan till utsläppen är ännu okänd.

Det började redan i december. Plötsligt såg Laholmsbuktens VA AB (LBVA), som ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner, kraftigt förhöjda halter av krom och nickel vid sina rutinprovtagningar. I januari var halterna normala igen men i februari var de återigen förhöjda.

– Det är en chockhöjning, säger Emma Johansson, miljö- & processingenjör på LBVA.

Höjningen av krom och nickelhalterna har kvarstått i februari och mars vilket nu får som konsekvens att slampartier som innehåller 20 ton fosfor inte godkänns för att spridas på jordbruksmark igen. Detta innebär i sin tur ett avbräck för den cirkulära ekonomin i området.

– Det pajar kretsloppet mellan stad och jordbruk, vi vill ju återvända den här näringen i jordbruket. Samhällskostnaderna ökar eftersom man måste köpa in handelsgödsel och de är ofta från fossila källor så det är inte jättekul, säger Emma Johansson.

Utsläppskällan är ännu okänd

Anledningen till de förhöjda halterna är ännu okänd och trots att LBVA tar dagliga prover som sedan sammanställs till månadsprov, kan det ta lång tid att hitta källan.

– Någon har börjat med något som är felaktigt. Första gången det händer tänker man att något blivit tillfälligt fel, som till exempel kanske en läcka i ett processvattensystem. Sedan när det kom liknande resultat flera gånger, så tänkte vi att nu jäklar måste vi ta tag i det, säger Emma Johansson.

Arbetet med att söka källan till utsläppen görs på flera plan. Dels har man kontakt med miljö- och hälsa-enheterna på kommunerna för att ta reda på vilka de känner till som har den här typen av material i sin tillverkning för att därefter kunna kontakta dem. Dels tar man ytterligare prover.

– Vi börjar närmast verket och jobbar oss uppströms. Så småningom kommer vi komma dit där halterna försvinner. På så sätt jobbar vi oss närmare och närmare källan, säger Emma Johansson.

Laholmsbukten
Laholmsbukten. De tungmetaller som inte fastnar i slammet hamnar till slut i havet. Foto: Björn Larsson Rosvall, TT

Om utsläppen sker kontinuerligt kan det gå relativt snabbt att hitta källan till utsläppen. Om de sker sporadiskt finns dock risk att man missar källan om provet råkar tas när inga utsläpp sker. Halterna av nickel i proverna visar en fördubbling och för krom minst en tredubbling. Utöver att slammet inte kan utnyttjas på åkrar innebär utsläppen även att tungmetaller går raka vägen ut i havet.

Utsläppen hamnar till slut i naturen

Slammet som innehåller de förhöjda halterna av tungmetaller kommer inte att spridas på åkrar, däremot kommer de att användas på annat sätt.

– Slammet går till vår entreprenör som gör jordmassor av det. Dessa används exempelvis till att anlägga vägar och kommer tyvärr ut i naturen i alla fall, säger Emma Johansson som menar att utsläppen kan vara en följd av otur eller olycksfall. Nu hoppas LBVA på tips från allmänheten. Emma Johansson konstaterar:

– Vi är inte ute efter att hänga ut någon, vi vill bara att det här ska upphöra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV