Radar

927 födande proppades in på fulla förlossningsavdelningar

Den gamla förlossningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

927 fler kvinnor är vad sjukhusen hade kapacitet för födde barn på något av Stockholms sjukhus under 2020. Det visar ny statistik som region Stockholm har infört efter många års argumenterande från barnmorskor.

– De här kvinnorna har inte fått ett förberett rum utan vi har fått proppa in dem där det har gått, när vi inte kunnat hänvisa av olika skäl, säger Maria Nordén Norman, som arbetar natt som koordinator på förlossningen på Södertälje sjukhus.

Södertälje sjukhus har ökat sitt patientantal markant sedan Södra BB och BB Sophia lades ner
Södertälje sjukhus har ökat sitt patientantal markant sedan Södra BB och BB Sophia lades ner. Foto: Elisabeth Ubbe

De nya siffrorna synliggör en sedan länge krisartad situation i Stockholms förlossningsvård. Det är region Stockholm, som med en ny del i sin statistik för förlossningsvården, nu även påvisar ett stort mörkertal: De kvinnor som inte kunnat hänvisas trots att det är fullt. Men frågan och problemet är långtifrån nytt. Det menar Elena Bräne, vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet.

Nya siffror påvisar gammalt problem

– Tidigare har man fört statistik för de som hänvisats men nu har man även statistik för de som inte har gått att hänvisa. Det innebär att situationen i region Stockholm tydliggörs, säger Elena Bräne.

De kvinnor som av något skäl inte går att hänvisa kan vara kvinnor vars förlossning är så långt framskriden när de kommer till sjukhuset att man behöver ta emot dem trots att förlossningsavdelningen egentligen är fullbelagd. Detta innebär att barnmorskorna måste ta hand om ytterligare fler patienter samtidigt, att andra rum än förlossningsrum behöver användas vid födslar samt att kvinnor ibland flyttas till BB innan allt arbete runt förlossningen är helt avslutat.

– Kvinnorna behöver inte föda på gatan, de tas in och det blir en form av överbeläggning, kvinnorna får vård men resurserna behöver fördelas på fler. Detta kan ibland kan innebära risk för patientsäkerheten, säger Louise Nordström, vårdsakkunnig i obstetrik, region Stockholm.

Elena Bräne är vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Foto: Svenska Barnmorskeförbundet Foto:
Louise Nordström är vårdsakkunnig i obstetrik i region Stockholm. Foto: Privat Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Den här situationen har påtalats av barnmorskor i regionen under många år men det var först förra året som den inkluderades i statistiken. Resultatet visar nu att det handlar om närmare 1000 kvinnor som fött på kliniker som egentligen inte haft plats för dem. I regionen närhistoria finns nedläggningarna av de två förlossningsklinikerna Södra BB och BB Sophia, 2016. Samt beslutet att skjuta upp den planerade förlossningskliniken på St Göran, som skulle ha öppnat 2022.

LFT kontaktar Lars Rådén (M),vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm.

– Hänvisningarna är en prioriterad fråga för oss i den styrande majoriteten och vi tycker att det är bra att 95 procent av kvinnorna får föda på den klinik som är deras förstahandsval, säger Lars Rådén.

Resurstillskott ska minska hänvisningar

Han menar detta är en bra utveckling men att man inte är nöjda och att resurstillskottet till förlossningsvården om drygt 50 miljoner, ska bidra till att minska hänvisningarna.

Vad säger du till de närmare 1000 kvinnor som inte kunde hänvisas, utan födde där det egentligen inte fanns plats för dem, om att att skjuta upp förlossningskliniken på St Göran?

– Det var en korrekt bedömning, säger Lars Rådén.

BB Sophia var en av två förlossningskliniker som lades ner i Stockholm 2016
BB Sophia var en av två förlossningskliniker som lades ner i Stockholm 2016. Den andra var Södra BB. Foto: Thomas Oneborg/TT

Redan nu, innan årets semesterperiod har startat, beskriver barnmorskor i regionen en arbetssituation på bristningsgränsen.

– Vi har haft sjok av nätter där kvinnor blivit hänvisade till andra län för att det är så fullt i regionen, och nu är det ändå normalbemannat. Annars brukar det finnas lugnare pass men de dyker inte riktigt upp nu. Man har en klump i magen och det är som att vi springer runt och släcker eldar, säger Maria Nordén Norman.

Hon beskriver hur hon som koordinator försöker pussla och samarbetar med kollegor på andra sjukhus för att se till att patienterna kan få en plats där det både finns ett rum och en barnmorska tillgänglig. Och att patienterna även inom den egna kliniken ibland måste flyttas runt som brickor.

– En familj som var här fick flytta runt så mycket att de kallade sitt sängbord, där de hade alla sina saker, för sin husbil. Det är inte så lätt att komma igång och föda barn när man inte får boa in sig, säger, Maria Nordén Norman.

Även i övriga landet är situationen i förlossningsvården ansträngd och på många ställen har barnmorskor bytts ut mot sjuksköterskor på grund av barnmorskebristen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV