Radar

Skral inlärning med distansundervisning

En ny studie visar att distansundervisning för grundskolelever har påtagligt negativ effekt för inlärningen.

Distansundervisning minskar inlärningen påtagligt för barn i grundskolan. Det visar en ny studie som genomförts i Nederländerna, som haft två skolstängningar under pandemin.

Pandemin har i många länder bekämpats med bland annat skolstängningar. Nu visar den svenska forskaren Per Engzells forskning att grundskoleelever lär sig lite eller ingenting vid distansundervisning.

Studien gjordes i Nederländerna med ett underlag om cirka 350 000 barn.
Resultaten har uppmärksammats av bland annat OECD och Världsbanken då effekterna kan få stor betydelse både samhällsekonomiskt och för de enskilda eleverna.

”Det som gör att studien fått så stor uppmärksamhet beror framför allt på att vi har en god studiedesign och råkade ha tillgång till så fantastiska data", säger Per Engzell
”Det som gör att studien fått så stor uppmärksamhet beror framför allt på att vi har en god studiedesign och råkade ha tillgång till så fantastiska data", säger Per Engzell. Foto: Kinga Lubowiecka

– I Nederländerna har man investerat åtta miljarder euro för att komma till rätta med konsekvenserna från de två nedstängningarna om först åtta och sedan sju veckor, det säger något om samhällskostnaderna och kostnaderna för eleverna, säger Per Engzell.

Svensk hantering rimlig

Den svenska hanteringen med öppethållande av grundskolor, där Sverige skiljer ut sig från de flesta liknande länder, kan med facit i hand ses som rimlig, menar Per Engzell och pekar på att ingen i början av pandemin hade någon information om barns eventuella roll för smittspridning eller för deras möjlighet att lära sig på distans.

– Beslutet att stänga skolor helt eller delvis skedde väldigt snabbt världen över, det var ett beslut som fattades i blindo, säger Per Engzell.

Beträffande stängningen av gymnasieskolor har man utgått från två antaganden menar Per Engzell. Det ena är att ungdomar kan vara mer aktiva som smittspridare, det andra att de kanske har bättre förutsättningar att lära sig hemifrån. Enligt Engzell är det ett rimligt antagande men däremot finns det väldigt lite data i frågan.

I åldersgruppen sju till elvaåringar syns inga ålderseffekter alls i studien, utan skolstängningarna slår lika hårt oavsett ålder
I åldersgruppen sju till elvaåringar syns inga ålderseffekter alls i studien, utan skolstängningarna slår lika hårt oavsett ålder. Foto: Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

– I vårt material med sju- till elvaåringar ser vi inga ålderseffekter alls, skolstängningen slår lika hårt i alla åldrar. Det återstår att se hur det slår mot gymnasieungdomar, de är också i ett skede där deras betyg betyder väldigt mycket. Man kan anta att äldre elever möjligen klarar sig bättre men det finns inga hårda data som visar det, säger Per Engzell.

Studiens resultat antyder också man i att länder med svagare infrastruktur än Nederländerna eller där skolstängningarna varit längre kan komma att se ännu större effekter på inlärningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV